Vrijwilligers

Vrijwilligers

HULDE AAN ONZE MEGA-VRIJWILLIGER

PAUL SLIKKERVEER

Onze allereerste vrijwilliger nam afscheid op: 27 augustus 2011

Oud KRL-Stuurman en Rivier-/zeeloods, Paul Slikkerveer is vanaf 2008 steun, toeverlaat en motivator van onze museumvrijwilligers geweest. Op zijn karakteristieke wijze, heeft Paul zich voor diverse museumprojecten ingezet. Een significant voorbeeld is zijn tomeloze inzet voor de “Grote Slamatherdenking” te Rotterdam op 27 april 2010, waarmee hij een belangrijke factor was in het slagen daarvan. Hij heeft, naast zijn andere grote hobbies, met zijn zéér grote betrokkenheid bij het museum veel kruit, wellicht teveel kruit, verschoten. Hij heeft daarom tijdens de aflsuitingsbijeenkomst van diezelfde Slamatherdenking (27 augustus 2011) zijn zware vrijwilligersfunctie neergelegd. Paul blijft gelukkig “In touch” en wil zonodig en in uitzonderingsgevallen bijspringen. Rest ons hem op deze plaats nogmaals te laten weten dat wij hem méér dan dankbaar zijn.

ENKELE VISUELE HERINNERINGEN

Opvallend hierbij is dat er nauwelijks foto’s te vinden zijn waarop Paul staat te poseren. Hij was altijd druk in de weer en had, behalve op onze Willem Ruys, voor kiekjes eigenlijk geen tijd.

  ms Willem Ruys – Vlnr. Paul, 2e Stuurlieden Gerrit Gerritsen en Martin van Ommen, Rechts 3e Stuurman Peter Dessens – 1961

Expositie STC – 2008

Wereld Havendagen Rotterdam – 2010

Briefing Vrijwilligers “Grote Slamatherdenking” – 2011

Dirigent van “Die Maeze Sanghers” tijdens de Slamatherdenking – 2011

ERE AANMONSTERING BIJ HET KRL-MUSEUM

Met dank voor zijn grote inzet voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum hebben wij Paul per 27 augustus 2011 op onze Ere-Monsterrol geplaatst …….

  Paul het ga je goed en blijf, samen met je Eugenie, ernstig gezond!!

PREMIERE SLAMAT-DOCUMENTAIRE – 2015 

Ondanks dat Paul in 2011 afscheid had genomen werd hij door onze Voorzitter toch nog verleid de Première van de Slamat-documentaire in het theater ‘LantaarnVenster’ te Rotterdam te organiseren (2 mei 2015). Hieronder laten we enkele zeer kenmerkende foto’s van Paul in actie’ zien.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

IN 2016 SLOEG ECHTER HET NOODLOT TOE!

Echtgenote Eugenie, zeer gewaardeerd Vrijwilliger van ons museum, overleed op 15 april 2016.

Het overlijdensberichtvan Eugenie: zie website-link:http://www.krlmuseum.nl/in-memoriam/

Paul ……………. we wensen je de enorme kracht toe, waarvan we weten dat je die in je hebt, om deze ramp te verwerken en een plek te geven!

Dank voor jullie beider support!