Megagalerij: Kedoe

Megagalerij: Kedoe
Megagalerij: Kedoe
1 – Kedoe – Midden Java. 1937- ms Kedoe – 44e reis – Alexandrie – 2e Officier Piet Bos – Foto KRLmuseum. 1950- ss Kedoe – KRL ansichtkaart.
1927-1 – ms Kedoe – Foto Th. Wetselaar. 1927-2 – ms Kedoe – Machinisten op het achterdek tijdens nieuwjaarsdag – Foto Th. Wetselaar. 1938-1 – ms Kedoe naast een onbekend Lloydschip.
1938-2 – ms Kedoe. 1938-3 – ms Kedoe. 1939-1 – ms Kedoe – Vlnr. 4e Officier onbekend en 2e Officier Piet Bos – Foto KRLmuseum.
1939-2- ms Kedoe – Ten anker in neutraliteits outfit – Foto KRLmuseum. 1954-1 – ms Kedoe – Foto Lloyd Mail. 1954-2 – ms Kedoe – Treinrijtuigen voor Indonesie – Foto Lloyd Mail.
1954-3 – ms Kedoe met treinstellen aan dek.

13 FOTO’S
Copyright: KRL-Museum te Oudehorne