LOPENDE PROJECTEN

LOPENDE PROJECTEN


 

 

 

SAMENWERKING MET MINIWORLD ………… 

Ontegenzeglijk is het een belangrijke factor geweest dat de vader van de directeur van Miniworld, Marc van Buren bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Werktuigkundige is geweest en samen met Ed van Lierde op de Seine Lloyd heeft gevaren. Toch is dat zeker niet de enige reden dat Miniworld haar poorten voor samenwerking open heeft gezet. Miniworld en het Lloyd-Atelier kunnen elkaars doelstellingen zeker versterken. De eerste stap in die samenwerking was de bruikleen van het scheepsmodel hieronder: 

Het ms GAROET …… de ‘spitsafbijter’ in bruikleen

Geplaatst bij Miniworld op 20 september 2016 , onderdeel van de ‘Ed van Lierde-collectie en door hem, voor onbepaalde tijd, in bruikleen aan Miniworld gegeven.

HET MINI-LLOYDKADE-PROJECT

een erfenis uit de voortgezette samenwerking met het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

In 2018 wordt tevens een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het Lloydkade-project, hetgeen inhoudt dat op termijn de Lloydkade bij Miniworld te bewonderen zal zijn. Het plaatje dat dit op termijn zal opleveren, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de foto hieronder:

Omdat het om een kostbaar project gaat worden eerst de mogelijkheden voor fondsenwerving onderzocht, maar een eerste belangrijke stap is al gezet door de aankoop door het KRL-Museum van een prachtig en robuust Willem Ruys-model, van bijna twee meter lengte, dat de schaal heeft waarin Miniworld zelf hoofdzakelijk is gebouwd, namelijk in de schaal 1:100.

Schenking onder voorwaarden

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys werd in februari 2017, onder de voorwaarde dat de Lloydkade inderdaad wordt nagebouwd, aan Miniworld geschonken.

Het vlaggenschip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zal door Miniworld worden geupgrade en geschikt gemaakt voor inbouw, zie het scheepsmodel hieronder:

Het Scheepsmodel van de Willem Ruys.

EEN KIJKJE IN DE WONDERE MINIWORLD …….. GA SNEL KIJKEN!

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Voor méér Miniworld-informatie zie hun website:  

http://miniworldrotterdam.com