Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

 “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum (Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum) hecht uiteraard veel waarde aan de deelname van haar leden van het Comité van Aanbeveling Dit Comité bestaat uit vooraanstaande personen uit entertainment, politiek en het bedrijfsleven, met hun betrokkenheid, bekendheid en uitstraling onderschrijven zij de museumdoelstelling en vergroten de daardoor de bekendheid van onze stichting. In alfabetische volgorde zijn dat:

 

Naam en foto Comitélid Functie(s) (oude en huidige) Motieven deelname

 

Algemeen directeur Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen.

Vanaf de oprichting van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in 1875 heeft ons bedrijf een nauwe band gehad met de Rotterdamsche Lloyd en haar eigenaren. De schepen, waarmee de Rotterdamsche Lloyd de maildienst tussen Rotterdam en Batavia onderhield, zijn grotendeels ontworpen en gebouwd door De Schelde. Daarbij zitten tot de verbeelding sprekende namen als o.a. de Slamat, Dempo, Indrapoera en de Willem Ruys, de laatste van een lange reeks mailmotorschepen. De geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd is dus ook een belangrijk deel van de geschiedenis van De Schelde. Daarom steunt Schelde Marinebouw te Vlissingen van ganser harte het initiatief om het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum op een nieuwe locatie beter tot zijn recht te laten komen.

Hein van Ameijden

Rotterdammer ‘in hart en nieren’ en sinds de jaren ’60 bekende Nederlander door, met name, zijn optreden als acteur, cabaretier, zanger. Programma’s: o.a.’Toen was geluk heel gewoon”,

De Koninklijke Rotterdamse Lloyd is voor mij de Willem Ruys, zoals zij met haar machtige zwarte pijpen de Waterweg afvaart.

Gerard Cox

Wieteke is een (over)bekende Nederlander geworden door haar optredens als actrice, cabretière en zanger. Wij noemen: Optredens bij Wim Kan, met Willem Nijholt en in o.a. de programma’s: ‘Oebele’, ‘Stratemakeropzeeshow’, ‘Titia Konijn’, ‘Wij en de wereld’, ‘Dat ik dat nog mag meemaken’ en de ‘Late late Lien show’. Het zal niemand verbazen dat Wieteke van Dort het, op Nederlands Indië gefocuste, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum wil supporten. Gezien de doelstelling van het KRL-Museum (het uit de vergetelheid halen en houden van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd met haar vaart op Nederlands Indië) is dit inderdaad een voor de hand liggende stap van Wieteke. Zij leverde met haar optreden tijdens de Modjokerto-herdenking op 14 november 2015 een zeer belangrijke sfeerbijdrage.
Wieteke van Dort

.


Tineke Netelenbos is in de 2e Wereldoorlog (1944) geboren te Wormerveer. Zij volgde de lerarenopleiding te Amsterdam en was vanaf 1966 actief als lerares. Vanaf 1972 lid van de P.v/d A. Via het partijbestuur werd Tineke in 1987 lid van de Tweede Kamer. Van 1994 tot 1998 was zij Staatssecretaris voor Onderwijs (kabinet Kok-1) en Minister van Verkeer & Waterstaat van 1998 tot 2002 (kabinet Kok-2).

Met name haar huidige functie als voorzitter van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Reders (KVNR) te Rotterdam wijst er op dat Tineke Netelenbos méér dan geïnteresseerd is in de Nederlandse koopvaardij. Haar lidmaatschap van ons Comité van Aanbeveling onderstreept dat de geschiedenis van deze roemruchte sector haar na aan het hart ligt.

Tineke Netelenbos

Eveneens Rotterdammer “in hart en nieren”, Bekende Nederlander, Journalist, Radio en TV presentator.

Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum verdient steun omdat de monumentale bedrijven van wereldformaat van historische betekenis zijn. Het Koninlijke Rotterdamsche Lloyd Museum is nodig omdat Nederlanders hun totale geschiedenis toch al te veel verwaarlozen.

Koos Postema

xxx ……………………………………………… …………………………………………………………….
…………………………………..

 

 

IN MEMORIAM ONZE OVERLEDEN COMITÉLEDEN

 

Frans Luidinga 

✝ overleden december 2018

 

…………………………………..

Ons zeer gewaardeerde lid van het Comité van Aanbeveling, Ere-aangemonsterde van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, vriend en partner van onze oprichter in de Slamat-herdenkingen en als museumvrijwilliger, zoon van de Slamat-Gezagvoerder Tjalling Luidinga, (mede) auteur van prachtige Lloydboeken, FRANS LUIDINGA is in december 2018 overleden. Wij zijn van slag en gaan hem heel erg missen. Wij wensen de geliefden van Frans bijzonder veel sterkte met deze (opvolgende) ramp die hen is overkomen!

De herinnering aan zo velen die met het varen voor de Rotterdamsche Lloyd bijdroegen aan de welvaart en de vrijheid van ons land mag niet in de vergetelheid raken. Het KRL-Museum kan hieraan een blijvende bijdrage leveren.

Slamat tidur, slamat Djalan lieve Frans!

 

 

Leen C. J. Welter 

✝ overleden op dinsdag 22 mei 2018

…………………………………..

Oud Gezagvoerder van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Nedlloyd, oud voorzitter van de Vereniging van gepensioneerden van de voormalige KRL- Wm. Ruys & Zonen, Ere-aangemonsterde van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Een vijftal familieleden vóór mij heeft hoge rangen bekleed bij de Rotterdamsche Lloyd. Ikzelf heb bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd in 25 dienstjaren ook een voorspoedige carrière gemaakt en voel me nog steeds zéér verbonden met de toenmalige KRL …… en dus ook met het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Slamat Djalan lieve Leen!

 

 

Aya Zikken

✝ overleden op vrijdag 22 maart 2013

…………………………………..

Schrijfster (Een groot aantal van haar romans speelt zich af in Nederlands Indië). Op 29 november 1997 ontving Aya Zikken de ‘Anna Bijns’-prijs voor haar gehele oeuvre. In april 2002 werd zij Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

‘Gisteren gaat nooit voorbij!’ en daarom steun ik van harte de mooie missie van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Slamat Tidur Aya !

 

 

Mr. Paul A. Nouwen

✝ overleden op maandag 18 mei 2009

……………………………………

Paul Nouwen was Rotterdammer in hart en nieren. Hij was o.a. hoofddirecteur van de ANWB en tot het moment van zijn overlijden, voorzitter van de kabinetscommissie Kilometerheffing, management adviseur te Rotterdam en vice-voorzitter van de EDBR (Economic Development Board Rotterdam.

Paul Nouwen gaf vóór zijn overlijden met de volgende tekst aan waarom hij het KRL-Museum onvoorwaardelijk steunde: ‘Ik ben werkzaam in Rotterdam en actief om Rotterdam voort te stuwen in de vaart der volkeren. Ik ben groot voorstander van de totstandkoming van het KRL-Museum. Het herinnert ons hoe Rotterdam als zeevarende havenstad ook via de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zover is gekomen. De Rotterdamse haven en dus de wereldscheepvaart staat weer in de volle belangstelling en het is goed dat Nederland over de scheepvaart en haar historie een goed besef heeft’.

Rust zacht Paul!