Collecties

INHOUD EN EIGENDOM VAN DE KRL-ERFGOEDCENTRUM – COLLECTIE

Nadat het door Ed van Lierde opgerichte KRL-Museum in 2010 een Stichting werd (Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum) heeft hij zijn collectie voor onbepaalde tijd en zonder huurpenningen aan de Stichting in bruikleen gegeven. Daarna is hij, op privé-basis, met aankopen van Rotterdamsche Lloyd erfgoed doorgegaan en heeft betreffende items aan zijn collectie toegevoegd. Zo ontstond een ‘Ed van Lierde-collectie’ bestaande uit twee delen, een deel dat voor bruikleen bestemd was en een privédeel dat niet in bruikleen wordt gegeven.

In 2014 kreeg het  KRL-Museum een ‘Culturele ANBI-status’ waarmee het een officieel goed doel was geworden. Vanaf deze tijd heeft het KRL-Museum zelf (low profile) een eigen LLoyd-collectie opgebouwd.  Per 1 januari 2018 werd het begrip ‘Museum’ vervangen door ‘Erfgoed Centrum’.

Oprichter en bestuursvoorzitter Ed van Lierde heeft per 31 december 2018 de stichting aan een nieuwe bestuurdersploeg overgedragen. De in 2010 afgesloten bruikleenovereenkomst is per genoemde datum beëindigd. De toekomst zal uitwijzen of bruikleen van Ed van Lierde aan het KRL-Erfgoedcentrum kan/zal worden voortgezet.

BRUIKLEEN AAN MUSEA EN ANDERE INSTELLINGEN

Om het erfgoed van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd naar de mensen toe te brengen, maakt ons Erfgoedcentrum het voor andere musea/instellingen, al enkele jaren, mogelijk collectie-items in bruikleen te nemen. Dit is op tijdelijke basis en gratis. Hiermee kunnen wij dat erfgoed in kleine exposities verspreiden over belangwekkende en relevante locaties in Nederland. Voordelen:

1. De collectie wordt voor een aanmerkelijk groter publiek ontsloten (voorheen moest men daarvoor naar het verre Friesland).

2. Het KRL-Erfgoed Centrum laat haar neus en daarmee haar aspiraties overal in het land zien.

BRUIKLEEN AAN MUSEA IN HET (RECENTE) VERLEDEN

         

Deelexpositie in het Haags Historisch Museum – 2013

IS UW INSTELLING GEÏNTERESSEERD IN GRATIS BRUIKLEEN ?

Mocht u in een toekomstige, gratis bruikleen geïnteresseerd zijn, dan is het uiteraard belangrijk dat u vroegtijdig bij ons reserveert. In dat geval zouden wij graag de volgende zaken van u willen weten:

  1. De naam van de tijdelijke tentoonstelling waarvoor u KRL- collectie-items wilt lenen.
  2. De periode waarin u deze gratis collectie-items wilt gebruiken.
  3. Uw bereidheid de bruikleengoederen bij ons op te komen halen en weer terug te brengen.
  4. Uw bereidheid de bruikleen ‘van spijker tot spijker’ te verzekeren.
  5. Bij uw communicatie-uitingen en tijdens de tentoonstelling duidelijk te maken dat het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum bepaalde collectie-items gratis ter beschikking heeft gesteld.

U kunt contact opnemen met het KRL-Erfgoed Centrum:,
Telefoon: 06 16756577 Maurice Piette.

E-mail: krlmuseum@gmail.com

BIJZONDERE COLLECTIE AANWINSTEN

Vanaf 2009 tot heden

Zonder daarbij volledig te kunnen zijn, laten wij in dit hoofdstuk aanwinsten zien die zich onderscheiden in zeldzaamheid, bijzonderheid en/of nieuwswaarde.

ITEMS UIT DE ‘KRL-ERFGOED CENTRUM – COLLECTIE’  

verworven vanaf de ANBI-status op 24 april 2014

(Met deze lijst willen wij slechts een idee geven over de breedte van de collectie, deze lijst is verre van compleet!)
FOTO ITEM SCHENKING OF AANGEKOCHT
xxx

xxx

 xxx

xxx xxx

xxx

xxx xxx

xxx

xxx xxx xxx

……………………………………………………….

…………………………………………………..

Eind augustus 2018 mochten wij ons verheugen op een schenking die een oude Rotterdamsche Lloyd -‘Obligatie aan Toonder’ (fl 2.000,- 1890!) voor het KRL-Erfgoedcentrum opleverde. De obligatie is ondertekend door de toenmalige Commissarissen: Mr. J. van Gennep en Mr. M. Mees en directeur, Willem Ruys W. zn. (de zoon van onze oprichter).  De schenker is een oud-bedrijfsjurist van de Nedlloyd Mr. Daniël Sikkens te Rotterdam. Aan de Obligatie waren nog zestien van de in totaal twintig coupons gehecht, met een toenmalige waarde van elk fl 20,-

……………………………………………………..

Oorspronkelijk zwembadtegel van het ms Willem Ruys

……………………………………………………….

Het zwembad in ‘vol gebruik’ met de bewuste tegels goed zichtbaar.

…………………………………………………..

 In november 2016 aangekochte authentieke zwembadtegel van het eerste zwembad van de Willem Ruys. Het tweede zwembad was van kunststof.

……………………………………………………..

Olieverfschilderij van de Franse maritieme schilder Marc Brisset:

109 x 88 cm.

Op 7 juli 2017 geschonken door de Franse Middellandse Zee-Gemeente: Port la Nouvelle naar aan leiding van de eeuw-herdenking van het zinken van de ss Gedé 2,5 zeemijl uit de kust van Port La Nouvelle. Dit gebeurde dus  in de Eerste Wereldoorlog; 7 juli 1917. Zie meer foto’s van de Gedé in onze mega-fotogalerij.

Zeldzame, originele affiche van de Rotterdamsche Lloyd met het ss Goentoer, Nederlandse postvlag en de Rotterdamsche Lloyd vlag:

97 x 75 cm.

Eind oktober 2016 hebben wij van Peter van de Pasch uit het Brabantse Overloon dit prachtig Rotterdamsche Lloyd affiche als schenking in ontvangst mogen nemen. Op de onderkant van de eveneens originele lijst staat: ‘ROTTERDAMSCHE LLOYD’

Het KRL-Museum kreeg van Joop Visscher dit prachtige, nog zeer fris ogend, olieverfschilderij, gesigneerd door kunstschilder J.S. Veldigh – 1937. Hij gaf het volgende aan: “Mijn vader voer in de oorlogsjaren als 2e Wtk op dit jammer dat Amerikaanse troepen vervoerde van San Francisco naar de verschillende oorlogsgebieden in de Pacific. Ook na WO-II voer hij als Hwtk op dit schip, toen ingezet als troepenschip naar het toenmalige Oost-Indie”.
ss Overijsel – Olieverfschilderij van J. Loebs – 1960, voorstellende het ss Overijsel van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Geschonken in september 2014 door oud Lloyd Bakker-koksmaat, John Minnaard te Yerseke.
………………………………………………………. Planimeter uit de tekenkamer van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd – jaren ’50

…………………………………………………..

Begin oktober 2014 bracht oud-werknemer van de KRL-tekenkamer, Cor Edewaard uit Wergea-Friesland enkele interessante Lloyd-items naar ons Museum. Links op de foto ziet u een originele planimeter uit de tekenkamer aan de Lloydkade, met deze planimeter kon bijvoorbeeld de oppervlakte van een vorm/gebied op de kaart of uit een tekening worden berekend.

……………………………………………………..

Volmodel, schaal 1: 100 – lengte: 140 cm, zonder vitrine. Geschonken aan KRL-Museum d.d. 1 december 2014 door Lloyd-Werktuigkundige, Klaas van der Ent uit Vlissingen.

……………………………………………………….

Koninklijke Marine pispot – jaren’50, gebruikt op het ss Waterman.

…………………………………………………..

Eveneens begin oktober 2014 geschonken door Cor Edewaard is één van de po’s die door Nederlandse troepen werd gebruikt (omstreeks jaren ’50 van de vorige eeuw). Op de pispot staat het toenmalige Koninklijke Marine logo (anker met ankerlijn).

……………………………………………………..

Vanaf deze webpagina willen wij de schenkers van Lloyd-erfgoed nogmaals hartelijk danken voor hun support en het, letterlijk, mede inhoud geven aan bovengenoemde collectie.