BOEKEN OVER LLOYD

BOEKEN OVER LLOYD

In dit hoofdstuk vestigen wij uw aandacht op boeken die niet door, maar over de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd zijn geschreven. Een groot aantal keren betreft het hier zelfs auteurs die oud-werknemer van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zijn. Allen hebben met hun pennenvruchten en bijpassend beeldmateriaal een belangrijke bijdrage geleverd aan het erfgoed van onze roemruchte en geliefde scheepvaartmaatschappij.

 

‘OORLOGSVLOOT VAN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD – ’40-’45’

De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog

uitgave – 2018

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Tijdens de jaarlijks terugkerende Slamatherdenking op 23 april 2018 heeft de zoon van de Slamat-Gezagvoerder, tevens mede-auteur van dit boek, Frans Luidinga, het eerste exemplaar aangeboden aan bestuursvoorzitter van het KRL-Museum, Ed van Lierde, het tweede exemplaar ging naar Slamat-dochter, Grada de Reus, zie foto’s:

Familieleden van slachtoffers gezamenlijk rond het Slamat-monument.

Het eerste exemplaar wordt door Frans Luidinga overhandigd.

Slamat-dochter Grada de Reus krijgt het tweede exemplaar van Frans Luidinga.

Oorlogsvloot van De Rotterdamsche Lloyd – ’40-’45 verhaalt over de bijdrage die de schepen en hun bemanningen van de Rotterdamsche Lloyd leverden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Veel van het persoonlijke leven van de zeelieden in die oorlogsjaren is onderbelicht gebleven. Het speelde zich ver van huis en haard af. Het thuisfront verkeerde al die jaren in grote onzekerheid over het lot van hun geliefden. Het enige contact was af en toe een Rode Kruis telegram waarmee een teken van leven werd gegeven.

Bijna driehonderd zeelieden van de Rotterdamsche Lloyd verloren het leven. Anderen kwamen in Jappenkampen terecht. De helft van de Lloyd-vloot ging gedurende de vijandelijkheden ten onder.
Dit boek richt aan de hand van uniek archiefmateriaal de schijnwerper op de rol van de mail- en vrachtschepen van de Rotterdamsche Lloyd en van het vlootpersoneel dat op alle wereldzeeën dienstdeed onder de meest moeilijke omstandigheden.

De schepen brachten soldaten, oorlogsmaterieel, voedsel en grondstoffen naar de oorlogsgebieden. Vooral in het begin van de oorlog genoten zij een minimum aan bescherming. De zeelieden die aanvankelijk nog op vrijwillige basis waren aangemonsterd, kwamen later onder de verplichtingen van het “Vaarplichtbesluit 1942” te vallen.

Deze uitgave met 448 pagina’s verschijnt in april 2018.

De Auteurs Hoe boek bestellen?

Nico Guns en Frans Luidinga

……………………………………………………..

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

………………………………………………………………………………………

 

 

‘MADE IN PADDINGTON – ’40-’45’

a story of Ceylon, Scotland and St. Mary’s Hospital and not to forget their trips on the great Rotterdam Lloyd passenger ships

By Christopher Muttukumaru – Edition 2018

This is a story of Molly Rae, a Scots nursing sister and the doctor, Ratnarajah whom she married in Ceylon 1922 at a time when muliti-racial marriage was unusual, this was a love which knew no borders.

Molly Rae Ratnarajah

This book is written by their grandson Christopher Muttukumaru about his Grandfather Hallock Ratnarajah from Ceylon and his Grandmother Molly Rae, a Scottish nursing sister . Christopher dedicated his book to their daughter Margaret Muttukumaru, nee Ratnarajah.

In this book the reader can find the history of the Ratnarajah family as well as references to the illustrious Royal Rotterdam Lloyd ships Baloeran and Dempo and also to the Dutch occupation of Ceylon, the Burgher community which still lives in Hulftsdorp- Sri Lanka still is a suburb of Colombo, which constitutes the legal quarter of the city. General Hulft was the Dutch General whose troops defeated the incumbent Portuguese.

 

 

 

 

………………………………………………………………….

Please click the white triangle, below – left


93-old Peggy, mother of the author, remembered the Djongos gong above. She said: “I remember that the KRL ships carried a wonderful mix of people including lots of Javanese people. Rice was the main side dish on the menu. So we would have either an Indonesian style curry or a western style meat course, but always with rice”.

………………………………………………………

Christopher P. J. Muttukumaru CB, LLD, DL

The author Mr Christopher Muttukumaru is a barrister (advocaat) atnd was At Monckton Chambers (London – UK) until April 2018. He is a Bencher (magistraat) of Gray’s Inn (London – UK). He was formerly a senior civil servant (hoge ambtenaar) in the UK.

The author Mr Christopher Muttukumaru considered his 36-pages book as a ‘Labour of love’.

If you wish to buy a copy of this book, for just the cost price, please write and use the following email address: cpjmk99@outlook.com

 

 

‘RUBBER TIJD’ – 2017

Door Ronald Anton Lagendijk

 

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Vanaf het eind van de oorlog tot begin 1948 vertrekken er ruim 30.000 Nederlanders naar Indië. De vader van de auteur ging er werken voor het Rubberfonds, het NIRUB.
In Indonesië weet je nooit hoe lang een reis duurt. ‘Jam karet’, klinkt het daar, tijd is als rubber zo rekbaar. Rubbertijd gaat over de Indische jaren van zijn ouders. Van Blijdorp naar Batavia, van de diergaarde naar de jungle. Met een vliegtuigje op inspectie naar bedreigde plantages, tussen rondtrekkende revolutionairen en rampokken. Een reis op papier door hun Indië. In 2014 gaat hij er zelf rondkijken, eindelijk. Hij zoekt een stukje uit de familiegeschiedenis en krijgt er het verleden tussen twee landen bij. Met onderweg een tussenstop in de haven van Rotterdam, bij een havenbaron. En een speurtocht omgeving paleis Noordeinde en de rosse buurt bij station Holland Spoor, in de jaren ’20 en ’30 het werkterrein van zijn ‘grootvader’, zoals de schrijver ontdekt – 305 pagina’s.
De passagierslijst Auteur en hoe boek te bestellen?

Ronald Anton Lagendijk (Batavia, 1948) is copywriter en schrijver. Na Kwispelen met taal (1994) is dit zijn tweede boek; Rubbertijd is autobiografisch en berust op feiten en een enkele fantasie.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via de website: http://www.rubbertijd.nl

De Verkoopprijs is € 26,- inclusief verzending.

 

‘VEEL LIEFS, JE MOEDER’

van auteur en oud Lloyd-Werktuigkundige, LOEK ELICH

324 pagina’s

 

ROMAN ‘ZEEVONK’

van auteur: JOSHA ZWAAN

De tewaterlating van dit boek was op zondag 3 maart 2013, om 15.00 uur bij de permanente expositie van het KRL-Museum (‘Rotterdams Welvaren’, Lloydkwartier – Rotterdam).

………………………………………………….

Joshua Zwaan

Het ms Willem Ruys in volle glorie-1957

…………………………………………………..

Ondergang ms Achille Lauro-1994

‘ZEEVONK’ is een intrigerende roman waarin de geschiedenis van het wereldberoemde passagiersschip ‘Willem Ruys’ (de latere Achille Lauro) en het leven van de jonge Freya samenkomen. Zij werd als klein meisje met haar moeder in een Jappenkamp geïnterneerd.
Josha Zwaan (geboren in 1963, woont en werkt in Zutphen) debuteerde in 2010 met haar roman ‘Parnassia’ waarvan al 75.000 exemplaren zijn verkocht. Naast romans schrijft Josha essays voor o.a. Trouw en het tijdschrift Volzin.
Beknopte beschrijving/recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
De schrijfster, Josha Zwaan speelt in haar nieuwe, 350 pagina’s dikke, roman ‘ZEEVONK’ op een bijzondere wijze met werkelijkheid en fictie. Enerzijds is de geschiedenis van onze Grand Old Lady: ‘Willem Ruys’ op feiten gebaseerd, anderzijds spelen degenen die een hoofdrol in haar roman krijgen toebedeeld, een volstrekt fictieve rol. Daarmee is overigens nog niet alles gezegd, want de auteur heeft in haar roman ervaringen van haar, in Nederlands Indië geboren, moeder en haar eigen ervaring op de ‘Achille Lauro’(1967) verwerkt.

Wat verrassend is en u zeker zal aanspreken, is dat de auteur ervoor heeft gekozen om ons roemrucht vlaggenschip zelf aan het woord te laten, één van de hoofdrolspelers dus! Zo komen wij er eindelijk achter wat er in het brein van onze ‘Willem’ omging toen zij in 1965, tegen haar zin in, een andere naam had gekregen en werd overgeleverd aan de nonchalance van de nieuwe, Italiaanse eigenaren. Verder wordt een rol toebedeeld aan: Nederland, Nieuw Zeeland en Nederlands Indië. Het bekende Indische liedje: ‘Terang boelan di kali’ neuriet als een rode draad door de roman ‘ZEEVONK’.

Terang Boelan horen?

Klik dan onderstaande blauwe tekst aan en vergeet vooral niet het geluid aan te zetten! https://youtu.be/gfZ2y14ps6I

Hoe boek bestellen?

Uitgeverij Artemis & co, Herengracht 499, 1017 BT Amsterdam

(ISBN: 978-90-472-0319-3).

PER TELEFOON: 020- 5356165

PER EMAIL: mlenstra@uitgeverijartemis.nl

WEBSITE: www.uitgeverijartemis.nl

FANTASTISCHE LLOYD-MOMENTENOPNAMEN IN AQUAREL !

Ronald van Rikxoort en Nico Guns

 

“VAN MAATJE TOT MEESTER” – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

In dit, 272 pagina’s dikke, boek beschrijft de auteur als oud Scheepswerktuigkundige zijn reizen bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (periode: 1955-1964). Bij zijn vertellingen over het leven aan boord markeert de schrijver ook locatie en tijdstip, waardoor dit boekwerk een dagboekachtige sfeer heeft gekregen. Aardig is dat de verhalen zich niet beperken tot de machinekamer, maar een vrij volledig beeld geven van de ‘samenleving’ aan boord. Daarnaast zorgt een fiks aantal foto’s en afbeeldingen er voor dat ook dit boek een welkome (visuele) bijdrage is aan het ‘levend’ houden van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en dat vinden we bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, dat in een traditioneel, slecht Nederlands erfgoedklimaat is opgericht (2006), absoluut geen overbodige luxe.

De auteur, Hans Reulen

“HET SCHEEPSJOURNAAL VAN TJALLING LUIDINGA 1890-1941”

2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

In 1995 schreef de auteur, Frans Luidinga de eerste uitgave van dit boek. Daarin volgde hij het 35-jarige zeemansleven van zijn vader, Tjalling Luidinga bij de N.V. Rotterdamsche Lloyd. ‘Het Scheepsjournaal’ omvat de periode 1906 t/m 1941, het jaar waarin gezagvoerder Tjalling Luidinga, samen met bijna zijn gehele Slamatbemanning het leven liet. Zoon Frans Luidinga verzamelde zoveel mogelijk gegevens en putte daarbij met name uit gegevens van de familie Ruys, neergelegd in het Gemeentearchief te Rotterdam, uit gegevens van oud-collega’s (en/of familieleden) van zijn vader en uit gegevens afkomstig van Britse en Duitse archieven, uiteraard aangevuld met zijn eigen herinneringen. Zoals ook van toepassing is op de prachtige boeken over de diverse Lloydpassagiersschepen, heeft ook dit monnikenwerk weer geleid tot een zeer interessant document met hoge erfgoedwaarde. Tijdens de ‘Grote Slamatherdenking’ op 27 april 2011 werd de nieuwe uitgave ten doop gehouden, daarvoor onderging het boek een ‘Total make over’. Met name de lay out kreeg een fikse opknapbeurt en de zachte omslag werd vervangen door een harde kaft. Inhoudelijk werden nieuwe informatie en foto’s toegevoegd, waaronder de eerste foto’s van de Slamat op het moment dat deze, in de vroege morgen van 27 april 1941 in de Middellandse zee, door Stuka’s werd aangevallen.
Dit boek is een ‘MUST” als u ook maar een beetje geïnteresseerd bent in de Nederlandse scheepvaarthistorie en o.a. het meest authentieke verslag wilt lezen en op de hoogte wil zijn van de omstandigheden waarin deze grootste ramp in de Nederlandse Koopvaardijgeschiedenis plaatsvond.
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga

…………………………………

Uitgeverij: Eigen beheer.
PER TELEFOON: 070-3992682PER EMAIL: belawantjalling@planet.nl WEBSITE: http://home.kabelfoon.nl/~popta/intro.htm

 

“OPERATIE DEMON” – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

De Redactie heeft, met de ‘Grote Slamatherdenking’ nog maar nauwelijks achter de rug, dit 176 pagina dikke document met méér dan gewone belangstelling gelezen. ‘Operatie Demon’ is een boek dat het verhaal wat breder neerlegt door o.a. ook aandacht te besteden aan de andere Nederlandse schepen uit het Slamatkonvooi. Ook komt de discussie over de rol van Slamat-Kaptein, Tjalling Luidinga uitgebreid aan de orde. Het geeft aan met hoeveel pech ‘Operatie Demon’ werd geconfronteerd en laat ook zien dat beslissingen die, door de helse omstandigheden, snel moesten worden genomen grote gevolgen hadden. De discussies die dan ‘achteraf’ ontstaan, geven daarbij nogal eens aan dat partijen de neiging hebben hun straatje schoon te vegen door anderen de schuld in de schoenen te schuiven. Kortom, een zeer triest verhaal over een immens grote ramp, op een zakelijke doch zeker ook leesbare wijze geschreven.
De Auteur Hoe boek bestellen?

Henk Top

……………………………..

Uitgeverij ‘Polanen’ Charles Dickensweg 20, 3446 ZD Woerden (ISBN: 978-94-91202-01-8).

PER TELEFOON: 0348-419402

PER EMAIL: info@uitgeverijpolanen.nl

WEBSITE: www.uitgeverijpolanen.nl

 

“BERICHT UIT DE VETLOODS” – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

De redactie van ons museummagazine: ‘Lloyd-kompas’ vindt de schepping van Lloyd-WTK, Hans Guikink, een gemakkelijk te lezen boek. Het 170 pagina’s dikke ‘Bericht uit de Vetloods’ ademt duidelijk de sfeer aan boord van een koopvaardijschip (Lloydschip). Het geeft een goed beeld van de avonturen die zeevaarders meemaken, ook als ze niet aan boord zijn maar in een van de havensteden in verre, exotische landen. Het is geschreven in een duidelijke taal en ook onze eindredacteur, die overigens nooit heeft gevaren, las deze aanwinst in korte tijd uit. Wij beschouwen dit soort ‘vertellingen’ als een belangrijke bijdrage aan het erfgoed van onze roemruchte scheepvaartmaatschappij. Let wel en nogmaals gesteld, kan er over 25 jaar, statistisch gezien, niemand meer uit eerste hand over onze Lloyd vertellen!
De Auteur Hoe boek bestellen?

Hans Guikink, oud KRL-Scheepswerktuigkundige, Hans is in oktober 2016 overleden.

Uitgeverij ‘Boekscout.nl’, Posbus 198, 3760 AD Soest (ISBN: 978-94-6089-978-2).

PERC EMAIL: info@boekscout.nl

WEBSITE: www.boekscout.nl

……………………………………………………………………………………….

 

“WILLEM RUYS DEEL-2” – 2010

en de ondergang als Achille Lauro

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Op vrijdag 3 december 2010 werd het “lang verwachte” deel-2 van het “Willem Ruys”-boek bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen ten doop gehouden. Door ernstige ziekte van de betrokken uitgever liep de geboorte aanzienlijke vertraging op, maar het resultaat was de moeite waard om lang op te wachten!
Voor het KRL-Museum zijn de twee delen van de “Willem Ruys”, zoals ook de boeken over de Dempo/Baloeran, Indrapoera en Sibajak, een geweldig naslagwerk. Met behulp van bovengenoemde boeken hebben museumbezoekers menigmaal kunnen verrassen met de relevante en zeer uitgebreide informatie in deze dikke en zware boeken. De schrijvers moeten menig uurtje in de diverse archieven hebben doorgebracht. Gezien dit monnikenwerk en de vele foto’s is de gevraagde prijs opmerkelijk laag!
De schrijvers; Nico Guns en Frans Luidinga mogen zéér trots op hun boreling zijn, want geen enkel schip in de Nederlandse koopvaardij lijkt zo goed en uitgebreid beschreven als onze Willem Ruys!
Mogen de lezers, als ‘kroon op het werk’ van de auteurs en ter completering van de prachtige serie roemruchte Lloyd-passagiersschepen, ook nog een dik boek van het ss Slamat verwachten?
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga Nico Guns

………………………………………………………….

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

“HET ZEEMANSLEVEN VAN WILLIAM ADAM” – 2010

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Toen de auteur, Wil Adam het KRL-Museum in 2009 met een document over zijn grootvader, Kapitein William Adam confronteerde, konden wij de informatie hier en daar zelfs aanvullen. Wij hebben de auteur ook geadviseerd het document in boekvorm te laten verschijnen. Resultaat: een, 76 pagina’s tellend, boekje met veel interessante illustraties dat er mag zijn en een (zakelijk) beeld schetst van een bekende Rotterdamsche Lloyd Gezagvoerder van het eerste uur (begin 1900). Weer een stukje erfgoedbeschrijving waarop we trots kunnen zijn!
De Auteur Hoe boek bestellen?

Wil Adam, kleinzoon oud KRL-Kapitein

…………………………………………………….

Bij Kirjaboek, Hanebalk 2, 1718 EG Hoogwoud (ISBN: 978-94-6008-086-9).

PER TELEFOON: 0226-314119

PER EMAIL: info@kirjaboek.nl

WEBSITE: www.kirjaboek.nl

 

” ms WILLEM RUYS ” – 2009

De liefdesbaby van de Rotterdamsche Lloyd

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Wat ons (KRL-Museum) bij het lezen van het boek direct al opvalt is de manier waarop Meta Bison over onze Willem Ruys verhaalt. Al bij de subtitel: “De liefdesbaby van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” kunnen we constateren dat het boek vanuit een emotionele- en menselijke invalshoek is geschreven. Precies de manier waarop ook het KRL-Museum tracht te werken! Meta’s nieuwe aanwinst lijkt op een plakboek (128 pagina’s) vol met verhaaltjes, anekdotes en onverwachte onderwerpen. Wij hebben nog nooit een (scheepvaart)boek gezien dat zo verrassend anders is en met trots kunnen wij u dan ook melden dat Meta Bison tijdens haar voorbereidingen op dit boek ook het KRL-Museum heeft bezocht. In het boek wordt aan dat bijzondere bezoek, op onnavolgbare wijze, aandacht besteed. Omdat wij echt vinden dat alle oud-collega’s dit boek zouden moeten aanschaffen, willen wij u deze ‘regelrechte aanrader’ zeer aanbevelen!
De Auteur Hoe boek bestellen?

Meta Bison

………………………………………

Bij Uitgeverij ‘Lanasta’, Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen

PER FAX: 0591-648370

PER EMAIL: info@lanasta.com

WEBSITE: www.lanasta.com

 

“WILLEM RUYS DEEL-1” – 2007

De Kroon op de vloot

600 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga Nico Guns

……………………………………………………….

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

“HIER BEN IK!…” – 2007

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Eigenlijk worden wij, als KRL-Museum, helemaal blij van dit soort boeken waarin personen hun belevenissen aan boord van zeeschepen aan het papier toevertrouwen. Dat de juistheid van het gebruikte Nederlands er een beetje bij inschiet, vinden we geen echt probleem ….. zeker niet als dit ruimschoots wordt gecompenseerd door een aardige verteltrant. Kortom ook dit, 126 pagina’s tellende, boek beschouwen wij als een belangrijk ‘stukje’ KRL-erfgoed. Let wel ……. binnen 25 jaar kunnen deze zeeverhalen tot de jaren ’80 van de vorige eeuw, door niemand meer uit eerste hand worden beschreven en is alles geschiedenis geworden.

De auteur: Wil Wigbout, oud Lloyd-Pantryman

Overleden: 24 maart 2015

“ms BALOERAN” – 2007

Een beknopte scheepsbiografie

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

167 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Nico Guns

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen

PER EMAIL: info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

Alle schepen van de N.V. Rotterdamsche Lloyd – 2004

De gegegevens en levensloop van elk Koninklijke Rotterdamsche Lloyd schip met van elk schip minstens 1 foto. Daarnaast komen ook de schepen van de dochterrederijen Triton, Rotterdam en de beheers-, prijsschepen en sleepboten aan bod. Ook de stoomschepen van Ruys staan in dit nieuwe naslagwerk.- 230 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

F. van der Stel en

T. Grootenboer

………………………………………

Uitgeverij ‘Stegro VOF’ – ISBN: 90-808002-2-8

Te koop bij: Boekwinkeltjes: www.boekwinkeltjes.nl/b/179867281/NV-Rotterdamsche-Lloyd-18831947/

 

“KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD” – 2004

Beknopte geschiedenis van een rederij

119 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Nico Guns

………………………………………

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen
PER EMAIL: info@walburgpers.nlPER TELEFOON: 0575-510522 WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

“SIBAJAK” – 2003

Grand Old Lady van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

590 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga Nico Guns

…………………………………………………………..

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

“AFLOS TE SINGAPORE” – 2002

143 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Klaas Bezema oud KRL-Hofmeester

……………………………………………………

Eigen uitgave: Klaas Bezema, Van Hall-laan 21, 3843 WP Harderwijk.

PER TELEFOON: 0341-420082

PER EMAIL:kenabezema@hetnet.nl

Ook het KRL-Museum te Oudehorne heeft ook nog enkele exemplaren voor u liggen. Prijs 10 euro, exclusief verzendkosten.

 

“EEN IJSSELMEERVOGEL IN TAKORADI” – 2001

119 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

Klaas Bezema oud KRL-Hofmeester

…………………………………………………..

Eigen uitgave: Klaas Bezema, Van Hall-laan 21, 3843 WP Harderwijk.

PER TELEFOON: 0341-420082

PER EMAIL: kenabezema@hetnet.nl

Ook het KRL-Museum te Oudehorne heeft ook nog enkele exemplaren voor u liggen. Prijs 10 euro, exclusief verzendkosten.

 

Het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd – 2001

Het gebouw van de Rotterdamsche Lloyd. Verleden, heden en toekomst van een maritiem gebouw in 212, rijk geïllustreerde, pagina’s.

In het havengebied van Rotterdam staan pakhuizen, loodsen en kantoorgebouwen die door het verplaatsen van de oorspronkelijke functie vrij komen voor een nieuwe bestemming. Een van die gebouwen is het voormalig kantoor van de Rotterdamse Lloyd. In dit boek wordt de geschiedenis van het markante gebouw, een ontwerp van de Rotterdamse architecten Muller & zoon en Van der Tak, en van de achterliggende Lloydpier beschreven.

De Auteur Hoe boek bestellen?

Ellen Smit

In mei 2018 nog verkrijgbaar bij:

 

 

“INDRAPOERA” – 2001

Een schip van naam

624 pagina’s
De Auteurs Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga Nico Guns

…………………………………………………….

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE:www.bataafscheleeuw.nl

 

“DEMPO EN BALOERAN” – 1999

De mooiste schepen van het Oosten

477 pagina’s
De auteur Hoe boek bestellen?

Nico Guns

…………………………..

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL: info@bataafscheleeuw.nl

PER TELEFOON: 020-6446458

WEBSITE:www.bataafscheleeuw.nl

Willem Ruys – verhalen van de 214, het vlaggenschip van de Lloyd – 1992

………………………………………………..

Op 28 september 1947 vertrok het passagiersschip Willem Ruys voorgoed uit zijn geboorteplaat Vlissingen. Het grootste karwei uit de nautische geschiedenis van de stad was geklaard. Verder in dit boek komen de overgang van zeilvaart naar stoomvaart, de grote oceaanstomers, de Kon. Mij De Schelde en de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, de strijd om de Blauwe Wimpel en Vlissingen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan de orde. Het is een met persoonlijke ervaringen doorspekt verhaal.- 126 pagina’s

………………………………………………………………………………………………..

De Auteur Hoe boek bestellen?

Piet Quite

………………………………………………..

Uitgeverij ‘ADZ’- ISBN: 9072838076

Te koop bij: Boekwinkeltjes: www.boekwinkeltjes.nl/b/162134408/WILLEM-RUYS/

………………………………………………………………………………………………..

 

Willem Ruys, Reder in Rotterdam – 1989

Zeilvaarder en oprichter Willem Ruys J.D. zn. is een van de bekendste Nederlandse zeilvaartreders van de 19e eeuw. Vanuit Rotterdam heeft deze, in Ouderkerk aan de Amstel geboren telg van de roemruchte familie ‘Ruys’ enkele tientallen jaren lang een vloot van vooral barken en fregatten geexploiteerd, voornamelijk in de vaart op Oost-Indie. Op een gegeven ogenblik was hij reder van liefst twaalf grote zeilschepen. Dit boek beschrijft zijn ouders, hoe zijn jeugdjaren verliepen en hou hij in de Nederlandse een prominente rol ging spelen. Ook zijn opvolgers, die de rederij het stoomtijdperk in bracht, wordt uitvoerig behandeld: pagina’s – 295.
De Auteur Hoe boek bestellen?

Bram Oosterwijk

………………………………………

Uitgeverij ‘Van der Loeff – ISBN: 9070041162

Te koop bij: Boekwinkeltjes: www.boekwinkeltjes.nl/b/148834451/Reder_in

_Rotterdam_Willem_Ruys_18091889/

 

 

Van de Willem III tot de Willem Ruys – 1983

Gedurende 99 jaar heeft bijna permanent een passagiersverbinding overzee tussen Nederland en Indië/Indonesië bestaan. Meer dan 150 schepen hebben die route bevaren en worden hier in tekst en beeld getoond. Naast de meer bekende komen ook vele, niet eerder in een dergelijk verband genoemde schepen, in dit boek voor- 160 pagina’s
De Auteur Hoe boek bestellen?

A. Lagendijk

………………………………………

Uitgeverij ‘Van der Loeff – ISBN: 9070041162

Te koop bij:

 

AVONTUREN OP DE WILLEM RUYS – 1957

Tijdens mijn werk in de wijk, heb ik met verschillende mensen kennis gemaakt die kort na de oorlog met het schip de ‘Willem Ruys’ van Indonesië naar Nederland zijn gereisd. Ik heb verhalen uit de eerste hand gehoord. Om me wat meer in de materie te verdiepen, en meer achtergrondinformatie te vinden, heb ik dit boek (107 pagina’s) uitgekozen om te lezen. Een waardevolle aanvulling op de verhalen uit de eerste hand! – Henriëtte van Eyk – 1957
De Auteur Hoe boek bestellen?

Henriëtte van Eyk

………………………………………

Uitgeverij ‘Querido’ – ISBN: 9021449420

Te koop bij Bol.com: www.bolcom/nl/p/avonturen-op-de-willem-ruys/9200000016493373/