AANMONSTER-PROCEDURE

 

DE  AANMONSTERPROCEDURE

In het 2016 vierde het KRL-Museum haar tienjarig bestaan en de achtste verjaardag van haar populaire matitieme website. In die tien eerste jaren is opmerkelijk veel gebeurd. We memoreren de bouw van het kleine museum in Oudehorne, de snelle opbouw van de collectie, de vervroegde opening in juni-2006, de vele museumbezoekers die meestal vanuit de Randstad naar het verre Friesland trokken, de aangemonsterden die het museum gingen steunen, het overweldigend aantal bezoekers aan onze website, in haar tienjarig bestaan: 712.492 bezoekers en ongelooflijk maar waar: met in totaal maar liefst 72,6 miljoen hits!!
De evenementen die wij organiseerden zette het KRL-Museum definitief op de kaart. In dat verband noemen we: de indrukwekkende Slamatherdenking (22 september-2007), de ‘Grote Slamat/Diamond/Wryneck herdenking’ (27 april 2011), de Slamat-documentaire (mei 2015) die door onze mensen is geproduceerd en geregiseerd en op een aantal middelbarescholen in de geschiedenisles wordt vertoond en als de restauratie van de Modjokerto-sloep (november-2015) plus de productie van een documentaire en niet te vergeten onze, in het oog lopende, Indonesië-projecten. Kortom wij zijn erg trots dat we, met succes, zoveel hebben kunnen en mogen doen.
Als men bovendien kijkt naar de enthousiaste museumbezoeken van vooral oud KRL-collega’s in het kleine KRL-Museum te Oudehorne en als men bovendien de vele schenkingen ‘in natura’, van met name oud-collega’s en/of hun familie beziet, kan men stellen dat het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum al enkele jaren in een duidelijke behoefte voorziet! Mede dankzij oud-collega’s is het KRL-Museum in de beginfase al snel haar peuter/kleuter-stadium ontstegen en werd de ‘eenmanszaak’ omgezet in een bredere organisatie, een stichting, die in 2014 de ‘Culturele’ ANBI-status kreeg en daarmee officieel ‘een Goed Doel’ is geworden.
Wij willen oud Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-collega’s, hun familieleden en geïnteresseerden in de (K)RL graag bij bovengenoemde ontwikkelingen betrekken en hen de gelegenheid bieden het KRL-Museum moreel en financieel te steunen.
Mocht u dat nog niet hebben gedaan dan kunt u uw waardering en enthousiasme omzetten in een aanmonstering bij het KRL-Museum, dat nu met de naam: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Ergoed Centrum door het leven gaat ……. 

UW STEUN IS ONONTBEERLIJK!

AANMONSTEREN, MONSTERBOEKJE EN MONSTERROL

Wilt u het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum mede in staat stellen om bovenstaande ambitieuze plannen te verwezenlijken, haar collectie op peil te brengen en te houden, haar website te blijven verbeteren en uit te breiden, een vraagbaak voor iedere geïnteresseerden te zijn, regelmatig herdenkingen en indien gewenst reünies te organiseren, kortom haar werk vóór en dóór oud KRL-medewerkers te blijven uitvoeren en daarmee het KRL-erfgoed mede veilig te stellen? Monster dan nu aan, want uw support en een beetje financiële steun is voor onze organisatie écht onontbeerlijk!

AANMONSTEREN

Door aan te monsteren, stelt u ons museum in staat een significante invloed uit te oefenen op de manier waarop over enkele tientallen jaren de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd definitief de geschiedenisboekjes ingaat. U kunt ons geloven als wij stellen dat daar zonder onze inzet bitter weinig van terecht komt. In feite is dit dan ook de reden van het ontstaan van het KRL-Museum!

Voor minimaal € 40,- per jaar kunt u met een persoonlijk monsterboekje aanmonsteren op het Lloydschip van uw keuze. Als u het KRL-Museum een fantastisch initiatief vindt en het ligt binnen uw mogelijkheden, dan kunt u natuurlijk ook een hoger jaarbedrag overmaken, u zou ons daarmee nóg meer op weg kunnen helpen! Indien u ook uw partner wil aanmonsteren wordt het gezamenlijke aanmonsterbedrag minimaal € 50,- per jaar. Samen ontvangt u dan ‘Het Lloyd-Kompas’, uw partner wordt in uw monsterboekje bijgeschreven en geniet verder dezelfde voordelen als u.

WIE KUNNEN AANMONSTEREN?

In feite kan iedereen aanmonsteren: oud Lloyd-medewerkers met hun partners, familieleden van overleden oud KRL-medewerkers, geinteresseerden in onze scheepvaart en alle andere personen die het KRL-Museum een goed hart willen toedragen.

MONSTERROL

Onderaan op deze pagina wordt de zogenaamde ‘Monsterrol’ getoond waarop alle personen die bij het KRL-Museum aangemonsterd zijn, worden vermeld. (Om privacyredenen worden er op die Monsterrol uiteraard géén adressen en/of telefoonnummers vermeld!).

OVERLEDEN AANGEMONSTERDEN

Aangemonsterden die ons zijn ontvallen, halen wij uiteraard van de monsterrol af en besteden daarvoor in de plaats en ter nagedachtenis, extra aandacht aan hen in ons website hoofdstuk: ‘IN MEMORIAM’.

VOORDELEN VAN AANMONSTERING

Aangemonsterden genieten de volgende voordelen:
* Een authentiek uitziend monsterboekje met uw pasfoto en foto van het door u gekozen Lloydschip waarmee u (en uw partner) het hele jaar gratis het KRL-Museum kan bezoeken.

* Na afspraak gratis toegang in het KRL-Museum te Oudehorne,

* Vier maal per jaar ons museummagazine: ‘LLOYD-KOMPAS’. In deze opvolger van de vroegere ‘LLOYD MAIL’ wordt u over de gang van zaken in en rond het KRL-Museum op de hoogte gehouden.

* Als aangemonsterde ontvangt u korting op de meeste artikelen uit onze LLOYD-TOKO. Zo kunt u bij een aanschaf van meerdere artikelen al snel uw aanmonsterbijdrage terugverdienen.

* Voor familieleden van overleden oud-collega’s, zal het KRL-Museum gratis een eerste aanzet tot archiefonderzoek doen. Een en ander afhankelijk van de beschikbare capaciteit van het KRL-Museum. Voorwaarde is dat aanvrager een familielid ‘in eerste lijn’ is die bij het KRL-Museum is aangemonsterd.

* Het ongetwijfeld ‘prettige gevoel’ mee te werken aan het veiligstellen van het roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd-erfgoed.

* (Voor oud Lloyd-medewerkers) ……….. na levering van drie persoonlijke foto’s (2 foto’s – in hoge resolutie – uit de vaartijd aangevuld met een recente foto) en plaatsing daarvan in de Mega-fotogalerij: DRIELUIKJES op onze museumwebsite.

HELPT U MEE DE (KONINKLIJKE) ROTTERDAMSCHE LLOYD WEER OP DE KAART TE ZETTEN ?

 

 

DRIE STAPPEN OM DIRECT AAN TE MONSTEREN

STAP-1

Het aanmonsterformulier hieronder graag volledig invullen, a.u.b.checken of de gegevens volledig en juist zijn, vervolgens drukken op de witte knop VERZENDEN. U krijgt binnen enkele dagen een bevestigings-email plus persoonlijk ‘aanmonsternummer’ toegestuurd.

AANMONSTERFORMULIER

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum (Erfgoed Centrum) om uw persoonlijke (aanmonster-)gegevens, binnen onze stichting en conform de wet op de privacy te gebruiken!

 

 

STAP-2

Stuur een recente (pas)foto, met uw naam en jaartal op de achterzijde, naar krlmuseum@gmail.com

of per post: KRL-Erfgoedcentrum: Heerewegh 4, 2731BM  Benthuizen.

Indien u ook uw partner wil aanmonsteren (dat kan voor een klein bedrag!), graag dan ook een redelijk recente (pas)foto van uw partner meesturen.

 

 

STAP-3

Omdat wij alle aanmonsteringen, die op verschillende maanden van het jaar binnenkomen, op termijn graag op 1 januari van het daaropvolgende jaar willen laten ingaan, verloopt het verschuldigde aanmonsterbedrag via een aflopende staffel:
Aanmonstering in de periode Aanmonsterbedrag 1 persoon Aanmonsterbedrag met partner
Nederland Buitenland Nederland Buitenland
Januari-februari-maart €40,- €44,- €50,- €54,-
April-mei-juni €30,- €33,- €37,- €40,-
Juli-augustus-september €20,- €22,- €25,- €27,-
Oktober-november-december €10,- €11,- €12,- €13,-

BETALING

Op bankrekening – IBAN: NL25 RABO 0144 2999 09 ten name van KRL-Museum te Oudehorne, onder vermelding van: Naam en aanmonsternummer.

Buitenland: BIC- of SWIFT-code: RABONL2U

Zodra uw recente pasfoto (graag achterop: uw naam en jaartal waarop foto is genomen) en het aanmonsterbedrag binnen zijn, ontvangt u zo snel mogelijk uw persoonlijke monsterboekje en de laatste uitgave van ons museummagazine: ‘Lloyd-Kompas’. Indien u ook uw partner heeft aangemonsterd graag eveneens een recente pasfoto van hem/haar meesturen!

Les Sentinelle de l’Iroise

 

 

STAP – 4   

DOORLOPENDE MACHTIGING AAN ONZE STICHTING

jaarlijkse afschrijving aanmonstergeld voor reeds aangemonsterden (optioneel)

Ondertekening van onderstaand formulier levert onze vrijwilligersstichting meer zekerheid en minder kosten op, voor uzelf geeft dit betalingsgemak. Door dit formulier in te vullen en naar ons te sturen, geeft u toestemming aan de stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum (Erfgoedcentrum) de machtigingsprocedure in gang te zetten.

 

Graag het bovenstaande formulier:

 – na kopiëren  en invullen versturen  via e-mail:  krlmuseum@gmail.com                                óf ……..

 – na kopiëren  en invullen, via de post  versturen naar:  Heerewegh 4, 2731 BM  Benthuizen  

 

 

DRIE EXTRA VRAGEN ALS U BELASTINGGELD WILT TERUGKRIJGEN

Omdat wij een ‘Cultureel’ goed doel zijn, kunt u via een speciale ANBI-belastingregeling (periodieke ANBI-donatie) het aanmonstergeld (125% daarvan) van uw belastingaangifte inkomstenbelasting aftrekken. De voorwaarden die de belastingdienst hierbij stelt zijn:

1. het met onze stichting afsluiten van een ANBI-overeenkomst.

2. een looptijd van minimaal 5 jaar.

3. een jaarlijks-aftrekbaar aanmonsterbedrag van minimaal  € 50,-

Wilt u van deze regeling gebruikmaken? Stuur dan s.v.p. de antwoorden op onderstaande drie vragen op:

1. Gewenste ingangsdatum ANBI-overeenkomst.

2. Gewenste looptijd (minimaal 5 jaar).

3. Bedrag periodieke ANBI-donatie (minimaal € 50,- per jaar).

Wenst u eerst meer informatie over de, door de Belastingdienst goedgekeurde, periodieke ANBI-donatie, stuur dan deze infovraag naar: krlmuseum@gmail.com