Lloydboeken

Lloyd Boeken

 

LLOYD-BOEKEN VANAF 1883

 
 
In dit hoofdstuk vestigen wij uw aandacht op boeken die over de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd zijn geschreven. Een groot aantal keren betreft het hier zelfs auteurs die werknemer van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd zijn geweest. Allen hebben met hun pennenvruchten en bijpassend beeldmateriaal een belangrijke bijdrage geleverd aan het erfgoed van onze roemruchte scheepvaartmaatschappij.
 
Wij beginnen hieronder met de drie meest belangrijke Lloydboeken, namelijk de jubileumboeken uit 1908, 1933 en 1961.

 

 

JUBILEUMBOEKEN VAN DE (KONINKLIJKE) ROTTERDAMSCHE LLOYD

JUBILEUMBOEK 25 JARIG BESTAAN – 1908

STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ROTTERDAMSCHE LLOYD

– In opdracht van de Directie van de firma Wm Ruys & Zonen.

– Vervaardigd in de ateliers van L. van Leer & Co. – Amsterdam. 

– 78 pagina's met veel scherpe foto's.

 

JUBILEUMBOEK 50 JARIG BESTAAN – 1933

DE ZEILVLOOT VAN WILLEN RUYS JAN DANIELSZOON EN DE ROTTERDAMSCHE LLOYD

– In opdracht van de Directie van de N.V. Rotterdamsche Lloyd.

– Drukkerij M. Wyt & Zonen – Rotterdam.

– 148 pagina's en 13 bijlagen.

 

JUBILEUMBOEK 75 JARIG BESTAAN – 1961

120 JAAR ZEEVAART –  VAN BARKSCHIP TOT WILLEM RUYS

In opdracht van de Directie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. was in 1955 opdracht gegeven voor het schrijven van een gedenkboek met de bedoeling dit te publiceren ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan in 1958. Toen het boek gereed was, zorgden heftige politieke gebeurtenissen, die zeer grote gevolgen voor de Lloyd hadden, ervoor dat een jubileumviering achterwege moest blijven. In 1961 vond de directie toch enige aanleiding het jubileumboek alsnog uit te geven en zo geschiedde. 

– Drukkerij Wyt & Zonen N.V. – Rotterdam.

– 342 pagina's – in kleurendruk en een ruim aantal afbeeldingen.

Koperen stempels die gebruikt zijn bij de druk van omslag en bij de aanmaak van diverse pagina's (collectie KRL-Museum).

                                                                                                     
   
De koperen en zinken etsplaten die u hierboven en beneden kunt zien, bevinden zich in de collectie van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Deze collectie is zo goed als compleet en voor elke afbeelding bestaan voor de vier basiskleuren ook aparte etsplaten.

 

 

ROMAN 'ZEEVONK'

van auteur: JOSHA ZWAAN

De tewaterlating van dit boek was op zondag 3 maart 2013, om 15.00 uur bij de permanente expositie van het KRL-Museum ('Rotterdams Welvaren', Lloydkwartier – Rotterdam).

Het ms Willem Ruys in volle glorie-1957

Ondergang ms Achille Lauro-1994

'ZEEVONK' is een intrigerende roman waarin de geschiedenis van het wereldberoemde passagiersschip ‘Willem Ruys’ (de latere Achille Lauro) en het leven van de jonge Freya samenkomen. Zij werd als klein meisje met haar moeder in een Jappenkamp geïnterneerd. 
De Auteur
Josha Zwaan (geboren in 1963, woont en werkt in Zutphen) debuteerde in 2010 met haar roman ‘Parnassia’ waarvan al 75.000 exemplaren zijn verkocht. Naast romans schrijft Josha essays voor o.a. Trouw en het tijdschrift Volzin.
 
Beknopte beschrijving/recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
De schrijfster, Josha Zwaan speelt in haar nieuwe, 350 pagina's dikke, roman ‘ZEEVONK’ op een bijzondere wijze met werkelijkheid en fictie. Enerzijds is de geschiedenis van onze Grand Old Lady: ‘Willem Ruys’ op feiten gebaseerd, anderzijds spelen degenen die een hoofdrol in haar roman krijgen toebedeeld, een volstrekt fictieve rol. Daarmee is overigens nog niet alles gezegd, want de auteur heeft in haar roman ervaringen van haar, in Nederlands Indië geboren, moeder en haar eigen ervaring op de ‘Achille Lauro’(1967) verwerkt.

Wat verrassend is en u zeker zal aanspreken, is dat de auteur ervoor heeft gekozen om ons roemrucht vlaggenschip zelf aan het woord te laten, één van de hoofdrolspelers dus! Zo komen wij er eindelijk achter wat er in het brein van onze ‘Willem’ omging toen zij in 1965, tegen haar zin in, een andere naam had gekregen en werd overgeleverd aan de nonchalance van de nieuwe, Italiaanse eigenaren. Verder wordt een rol toebedeeld aan: Nederland, Nieuw Zeeland en Nederlands Indië. Het bekende Indische liedje: ‘Terang boelan di kali’ neuriet als een rode draad door de roman ‘ZEEVONK'.

Terang Boelan horen? Klik dan onderstaande blauwe tekst aan en vergeet vooral niet het geluid aan te zetten!

https://youtu.be/gfZ2y14ps6I

 

  Hoe boek bestellen?

Uitgeverij Artemis & co, Herengracht 499, 1017 BT  Amsterdam

(ISBN: 978-90-472-0319-3).

PER TELEFOON: 020- 5356165                  

PER EMAIL: mlenstra@uitgeverijartemis.nl        

WEBSITE: www.uitgeverijartemis.nl

Wilt u de uitgever melden als u op de uitnodiging in gaat?

Graag per e-mail: cravelli@uitgeverijartemis.nl

 

FANTASTISCHE LLOYD-MOMENTENOPNAMEN IN AQUAREL !

                                        

Ronald van Rikxoort                         en                                    Nico Guns

 

"VAN MAATJE TOT MEESTER" – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

In dit, 272 pagina's dikke, boek beschrijft de auteur als oud Scheepswerktuigkundige zijn reizen bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (periode: 1955-1964). Bij zijn vertellingen over het leven aan boord markeert de schrijver ook locatie en tijdstip, waardoor dit boekwerk een dagboekachtige sfeer heeft gekregen. Aardig is dat de verhalen zich niet beperken tot de machinekamer, maar een vrij volledig beeld geven van de 'samenleving' aan boord. Daarnaast zorgt een fiks aantal foto's en afbeeldingen er voor dat ook dit boek een welkome (visuele) bijdrage is aan het 'levend' houden van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en dat vinden we bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum, dat in een traditioneel, slecht Nederlands erfgoedklimaat is opgericht (2006), absoluut geen overbodige luxe!
 

 

     De auteur, Hans Reulen

 

"HET SCHEEPSJOURNAAL VAN TJALLING LUIDINGA 1890-1941"

2011

           

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

In 1995 schreef  de auteur, Frans Luidinga de eerste uitgave van dit boek. Daarin volgde hij het 35-jarige zeemansleven van zijn vader, Tjalling Luidinga bij de N.V. Rotterdamsche Lloyd. 'Het Scheepsjournaal' omvat de periode 1906 t/m 1941, het jaar waarin gezagvoerder Tjalling Luidinga, samen met bijna zijn gehele Slamatbemanning het leven liet. Zoon Frans Luidinga verzamelde zoveel mogelijk gegevens en putte daarbij met name uit gegevens van de familie Ruys, neergelegd in het Gemeentearchief te Rotterdam, uit gegevens van oud-collega's (en/of familieleden) van zijn vader en uit gegevens afkomstig van Britse en Duitse archieven, uiteraard aangevuld met zijn eigen herinneringen. Zoals ook van toepassing is op de prachtige boeken over de diverse Lloydpassagiersschepen, heeft ook dit monnikenwerk weer geleid tot een zeer interessant document met hoge erfgoedwaarde. Tijdens de 'Grote Slamatherdenking' op 27 april 2011 werd de nieuwe uitgave ten doop gehouden, daarvoor onderging het boek een 'Total make over'. Met name de lay out kreeg een fikse opknapbeurt en de zachte omslag werd vervangen door een harde kaft. Inhoudelijk werden nieuwe informatie en foto's toegevoegd, waaronder de eerste foto's van de Slamat op het moment dat deze, in de vroege morgen van 27 april 1941 in de Middellandse zee, door Stuka's werd aangevallen.
Dit boek is een 'MUST" als u ook maar een beetje geïnteresseerd bent in de Nederlandse scheepvaarthistorie en o.a. het meest authentieke verslag wilt lezen en op de hoogte wil zijn van de omstandigheden waarin deze grootste ramp in de Nederlandse Koopvaardijgeschiedenis plaatsvond. 
 
De Auteur Hoe boek bestellen?

Frans Luidinga

Uitgeverij: Eigen beheer.
 

 

PER TELEFOON: 070-3992682

PER EMAIL: belawantjalling@planet.nl      

WEBSITE: http://home.kabelfoon.nl/~popta/intro.htm

 

"OPERATIE DEMON" – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

De Redactie heeft, met de 'Grote Slamatherdenking' nog maar nauwelijks achter de rug, dit 176 pagina dikke document met méér dan gewone belangstelling gelezen. 'Operatie Demon' is een boek dat het verhaal wat breder neerlegt door o.a. ook aandacht te besteden aan de andere Nederlandse schepen uit het Slamatkonvooi. Ook komt de discussie over de rol van Slamat-Kaptein, Tjalling Luidinga uitgebreid aan de orde. Het geeft aan met hoeveel pech 'Operatie Demon' werd geconfronteerd en laat ook zien dat beslissingen die, door de helse omstandigheden, snel moesten worden genomen grote gevolgen hadden. De discussies die dan 'achteraf' ontstaan, geven daarbij nogal eens aan dat partijen de neiging hebben hun straatje schoon te vegen door anderen de schuld in de schoenen te schuiven. Kortom, een zeer triest verhaal over een immens grote ramp, op een zakelijke doch zeker ook leesbare wijze geschreven.
 

  De Auteur

Hoe boek bestellen?

Henk Top

Uitgeverij 'Polanen' Charles Dickensweg 20, 3446 ZD Woerden (ISBN: 978-94-91202-01-8).

 

PER TELEFOON: 0348-419402                  

PER EMAIL: info@uitgeverijpolanen.nl        

WEBSITE: www.uitgeverijpolanen.nl

 

"BERICHT UIT DE VETLOODS" – 2011

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

De redactie van ons museummagazine: 'Lloyd-kompas' vindt de schepping van Lloyd-WTK, Hans Guikink, een gemakkelijk te lezen boek. Het 170 pagina's dikke 'Bericht uit de Vetloods' ademt duidelijk de sfeer aan boord van een koopvaardijschip (Lloydschip). Het geeft een goed beeld van de avonturen die zeevaarders meemaken, ook als ze niet aan boord zijn maar in een van de havensteden in verre, exotische landen. Het is geschreven in een duidelijke taal en ook onze eindredacteur, die overigens nooit heeft gevaren, las deze aanwinst in korte tijd uit. Wij beschouwen dit soort 'vertellingen' als een belangrijke bijdrage aan het erfgoed van onze roemruchte scheepvaartmaatschappij. Let wel en nogmaals gesteld, kan er over 25 jaar, statistisch gezien, niemand meer uit eerste hand over onze Lloyd vertellen!
 
 De Auteur Hoe boek bestellen?

Hans Guikink, oud KRL-Scheepswerktuigkundige, Hans is in oktober 2016 overleden.

Uitgeverij 'Boekscout.nl', Posbus 198, 3760 AD Soest (ISBN: 978-94-6089-978-2).
 

PER TELEFOON: –                            

PER EMAIL:info@boekscout.nl

WEBSITE: www.boekscout.nl

 

"WILLEM RUYS DEEL-2" – 2010

en de ondergang als Achille Lauro

 Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Op vrijdag 3 december 2010 werd het "lang verwachte" deel-2 van het "Willem Ruys"-boek bij Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen ten doop gehouden. Door ernstige ziekte van de betrokken uitgever liep de geboorte aanzienlijke vertraging op, maar het resultaat was de moeite waard om lang op te wachten!
Voor het KRL-Museum zijn de twee delen van de "Willem Ruys", zoals ook de boeken over de Dempo/Baloeran, Indrapoera en Sibajak, een geweldig naslagwerk. Met behulp van bovengenoemde boeken hebben museumbezoekers menigmaal kunnen verrassen met de relevante en zeer uitgebreide informatie in deze dikke en zware boeken. De schrijvers moeten menig uurtje in de diverse archieven hebben doorgebracht. Gezien dit monnikenwerk en de vele foto's is de gevraagde prijs opmerkelijk laag!
 
De schrijvers; Nico Guns en Frans Luidinga mogen zéér trots op hun boreling zijn, want geen enkel schip in de Nederlandse koopvaardij lijkt zo goed en uitgebreid beschreven als onze Willem Ruys!
Mogen de lezers, als 'kroon op het werk' van de auteurs en ter completering van de prachtige serie roemruchte Lloyd-passagiersschepen, ook nog een dik boek van het ss Slamat verwachten?
 

De Auteurs

Hoe boek bestellen?

         

          Frans Luidinga         Nico Guns

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP  Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL:  info@bataafscheleeuw.nl 

PER TELEFOON: 020-6446458               

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

"HET ZEEMANSLEVEN VAN WILLIAM ADAM" – 2010 

 Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Toen de auteur, Wil Adam het KRL-Museum in 2009 met een document over zijn grootvader, Kapitein William Adam confronteerde, konden wij de informatie hier en daar zelfs aanvullen. Wij hebben de auteur ook geadviseerd het document in boekvorm te laten verschijnen. Resultaat: een, 76 pagina's tellend, boekje met veel interessante illustraties dat er mag zijn en een (zakelijk) beeld schetst van een bekende Rotterdamsche Lloyd Gezagvoerder van het eerste uur (begin 1900). Weer een stukje erfgoedbeschrijving waarop we trots kunnen zijn!
 
De Auteur  Hoe boek bestellen?

Wil Adam, kleinzoon oud KRL-Kapitein

Bij 'Kirjaboek.nl' Hanebalk 2, 1718 EG  Hoogwoud (ISBN: 978-94-6008-086-9).

 

PER TELEFOON: 0226-314119                   

PER EMAIL:info@kirjaboek.nl             

WEBSITE: www.kirjaboek.nl

 

" ms WILLEM RUYS " – 2009

De liefdesbaby van de Rotterdamsche Lloyd

 Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Wat ons (KRL-Museum) bij het lezen van het boek direct al opvalt is de manier waarop Meta Bison over onze Willem Ruys verhaalt. Al bij de subtitel: "De liefdesbaby van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd" kunnen we constateren dat het boek vanuit een emotionele- en menselijke invalshoek is geschreven. Precies de manier waarop ook het KRL-Museum tracht te werken! Meta's nieuwe aanwinst lijkt op een plakboek (128 pagina's) vol met verhaaltjes, anekdotes en onverwachte onderwerpen. Wij hebben nog nooit een (scheepvaart)boek gezien dat zo verrassend anders is en met trots kunnen wij u dan ook melden dat Meta Bison tijdens haar voorbereidingen op dit boek ook het KRL-Museum heeft bezocht. In het boek wordt aan dat bijzondere bezoek, op onnavolgbare wijze, aandacht besteed. Omdat wij echt vinden dat alle oud-collega's dit boek zouden moeten aanschaffen, willen wij u deze 'regelrechte aanrader' zeer aanbevelen!
 
 De Auteur  Hoe boek bestellen?

Meta Bison

Bij Uitgeverij 'Lanasta', Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen

PER FAX:      0591-648370

PER EMAIL:    info@lanasta.com           

WEBSITE:      www.lanasta.com

 

"WILLEM RUYS DEEL-1" – 2007

De Kroon op de vloot

600 pagina's

De Auteurs

Hoe boek bestellen?

         

    Frans Luidinga         Nico Guns

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP  Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL:  info@bataafscheleeuw.nl 

PER TELEFOON: 020-6446458               

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

"HIER BEN IK!…" – 2007

Beknopte recensie door het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

Eigenlijk worden wij, als KRL-Museum, helemaal blij van dit soort boeken waarin personen hun belevenissen aan boord van zeeschepen aan het papier toevertrouwen. Dat de juistheid van het gebruikte Nederlands er een beetje bij inschiet, vinden we geen echt probleem ….. zeker niet als dit ruimschoots wordt gecompenseerd door een aardige verteltrant. Kortom ook dit, 126 pagina's tellende, boek beschouwen wij als een belangrijk 'stukje' KRL-erfgoed. Let wel ……. binnen 25 jaar kunnen deze zeeverhalen tot de jaren '80 van de vorige eeuw, door niemand meer uit eerste hand worden beschreven en is alles geschiedenis geworden.    
 

  De Auteur

Hoe boek bestellen?

Wil Wigbout oud KRL-Pantryman

Bij de auteur, Wil Wigbout: Molenveld 41, 1777 HN  Hippolytushoef.

 

 

 

PER TELEFOON: 0227-593500         

 

"ms BALOERAN" – 2007

Een beknopte scheepsbiografie

                                         

          

167 pagina's

De Auteur  Hoe boek bestellen?

 Nico Guns

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen
                                     
PER EMAIL:  info@walburgpers.nl

PER TELEFOON: 0575-510522              

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

"KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD" – 2004

Beknopte geschiedenis van een rederij

119 pagina's

De Auteur  Hoe boek bestellen?

 Nico Guns

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159, 7200 BD Zutphen
 

PER EMAIL:  info@walburgpers.nl           

PER TELEFOON: 0575-510522              

WEBSITE: www.walburgpers.nl

 

"SIBAJAK" – 2003

Grand Old Lady van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

590 pagina's

De Auteurs

Hoe boek bestellen?

         

    Frans Luidinga         Nico Guns

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP  Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL:  info@bataafscheleeuw.nl 

PER TELEFOON: 020-6446458               

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

"AFLOS TE SINGAPORE" – 2002

143 pagina's

De Auteur Hoe boek bestellen?

Klaas Bezema oud KRL-Hofmeester

Eigen uitgave: Klaas Bezema, Van Hall-laan 21, 3843 WP Harderwijk.

PER TELEFOON: 0341-420082                   

PER EMAIL: kenabezema@hetnet.nl             

Ook het KRL-Museum te Oudehorne heeft ook nog enkele exemplaren voor u liggen. Prijs 10 euro, exclusief verzendkosten.

 

"EEN IJSSELMEERVOGEL IN TAKORADI" – 2001

119 pagina's

 De Auteur Hoe boek bestellen?

Klaas Bezema oud KRL-Hofmeester

Eigen uitgave: Klaas Bezema, Van Hall-laan 21, 3843 WP Harderwijk.

PER TELEFOON: 0341-420082                   

PER EMAIL: kenabezema@hetnet.nl         

 

Ook het KRL-Museum te Oudehorne heeft ook nog enkele exemplaren voor u liggen. Prijs 10 euro, exclusief verzendkosten.

 

"INDRAPOERA" – 2001

Een schip van naam

 624 pagina's

De Auteurs

Hoe boek bestellen?

         

    Frans Luidinga         Nico Guns

Bij Van Soeren & Co. uitgevers,
Rooseveltlaan 191,
1079 AP  Amsterdam
Wegens succes komt er begin 2012 een herdruk van beide

Willem Ruys – delen!

PER EMAIL:  info@bataafscheleeuw.nl 

PER TELEFOON: 020-6446458               

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

"DEMPO EN BALOERAN" – 1999

De mooiste schepen van het Oosten

477 pagina's

De Auteur Hoe boek bestellen?

 Nico Guns

Bij Van Soeren & Co. uitgevers, Rooseveltlaan 191, 1079 AP  Amsterdam
       

PER EMAIL:  info@bataafscheleeuw.nl           

PER TELEFOON: 020-6446458               

WEBSITE: www.bataafscheleeuw.nl

 

©2018 STICHTING
KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD MUSEUM
MUSEUMLOCATIE – OUDEHORNE
Het oorspronkelijke museum in Friesland:
Rozenbergswijk 4-A te Oudehorne
Voor méér informatie: Zie de bezoek – en contactgegevens in het hoofdstuk: ‘CONTACT’