Collectie

COLLECTIE

KONINKLIJKE ROTTERDAMSCHE LLOYD

MUSEUM

Overblijfselen van het ss Groningen – 1875  door ons museum geconserveerd – 2007

COLLECTIELOCATIE – OUDEHORNE

Deze locatie kunt u, op afspraak, bezoeken (zie hoofdstuk: ‘Contact’).

2. EINDHOVEN

Het kunnen/mogen benutten van deze locatie was, vanwege de grotere collectie-items en ruimtetekort in Oudehorne, een buitenkans te noemen. De locatie heeft een ‘Climate control’ om de collectie-items in goede staat te houden. Helaas is deze locatie, vanwege het karakter ervan, niet openbaar en dus vooralsnog niet geschikt voor het ontvangen van bezoekers.

 

INHOUD EN EIGENDOM VAN DE MUSEUMCOLLECTIE

De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd collectie, genaamd de ‘Ed van Lierde-collectie’, is opgebouwd en in eerste opzet gefinancierd door E.H.C.M. van Lierde te Oudehorne, de collectie is dus zijn eigendom.
De doelstelling achter deze collectieopbouw is en was, het uit de vergetelheid halen en houden van het RL/KRL-erfgoed. Nadat het door van Lierde opgerichte KRL-Museum in 2010 een Stichting werd (Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum) heeft hij de door hem opgebouwde collectie voor onbepaalde tijd en zonder huurpenningen aan de Stichting in bruikleen gegeven, dit is statutair vastgelegd.

SCHENKINGEN IN NATURA 

In de oprichtingsperiode van het KRL-Museum en de jaren daarna hebben meerdere oud-Koninklijke Rotterdamsche Lloyd werknemers, oud-directieleden en geïnteresseerden RL en KRL-items (in natura) geschonken. Deze items zijn tot april 2014 toegevoegd aan de bestaande ‘Ed van Lierde – collectie’. Enerzijds om de collectie bijelkaar te houden, anderzijds vanwege de privé-investering van en verworven goodwill door de museumoprichter, Ed van Lierde.
Op 9 juni 2010 werd het museum omgezet in een Stichting die vanaf 24 april 2014 zelfs een ‘Culturele ANBBI-status kreeg (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ‘Goed Doel’). Vanaf laatstgenoemde datum gaan alle schenkingen naar het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum zodat zij daarmee een eigen collectie in opbouw heeft.
Vanaf deze webpagina willen wij de schenkers nogmaals hartelijk danken voor hun support en het, letterlijk, mede inhoud geven aan de prachtige collectie van de roemruchte (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd.

BRUIKLEEN AAN MUSEA EN ANDERE INSTELLINGEN

Om het erfgoed van de roemruchte Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, als het ware, naar de mensen toe te brengen. maakt ons museum het voor andere musea/instellingen, al enkele jaren, mogelijk collectie-items in bruikleen te nemen. Dit is op tijdelijke basis en gratis. Hiermee kunnen wij dat erfgoed in kleine exposities verspreiden over belangwekkende en relevante locaties in Nederland. Voordelen:

1. De collectie wordt een veel groter publiek ontsloten (voorheen moest men daarvoor naar het verre Friesland).

2. Het KRL-Museum laat haar neus en daarmee haar aspiraties overal in het land zien.

BRUIKLEEN AAN MUSEA IN HET RECENTE VERLEDEN

   

Deelexpositie in het Haags Historisch Museum – 2013

IS UW MUSEUM/INSTELLING GEINTERESSEERD IN GRATIS BRUIKLEEN ?

Mocht u in een toekomstige, gratis bruikleen geïnteresseerd zijn, dan is het uiteraard belangrijk dat u vroegtijdig bij ons reserveert. In dat geval zouden wij graag de volgende zaken van u willen weten:

  1. De naam van de tijdelijke tentoonstelling waarvoor u KRL- collectie-items wilt lenen.
  2. De periode waarin u deze gratis collectie-items wilt gebruiken.
  3. Uw bereidheid de bruikleengoederen bij ons op te komen halen en weer terug te brengen.
  4. Uw bereidheid de bruikleen ‘van spijker tot spijker’ te verzekeren.
  5. Bij uw communicatie-uitingen en tijdens de tentoonstelling duidelijk te maken dat het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum bepaalde collectie-items gratis ter beschikking heeft gesteld.

U kunt contact opnemen met het KRL-Museum:

Telefoon: 0516-463644 – Ed van Lierde.

E-mail: krl-museum@kpnmail.nl

 

NALATENSCHAPPEN/SCHENKINGEN IN NATURA

Op maandag 11 maart 2012 mochten wij de ‘Lloyd-nalatenschap’ van Kapitein Bernardus Hendricus, Ben van As (1913-1978) via zijn zoon, de heer E. van As ontvangen. Onze voorzitter heeft nog met Kapitein Ben van As gevaren en enkele jaren voor zijn dood ook nog samen met hem op het KNMI in De Bilt gewerkt (Afdeling: Maritieme meteorologie). Deze ‘Lloyd-erfenis’ is een geweldige aanwinst voor ons museum en bestaat onderandere uit: Vele scheepvaartboeken, Pilots studieboeken, cijfer- en notitieboeken, een Kapiteins gaspistool, Pilot charts, veel meteorologische zaken, prachtige, oude zeekaarten (enkele zelfs van rond 1900), stroomatlassen. almanakken, persoonlijke zaken: zoals oorkonden, kapiteinspet, uniformknopen, -epauletten, diverse uitmonsteringszaken foto’s, houten kalender (waarschijnlijk door de kabelgast gemaakt).

Kapitein Ben van As

Ook uit de nalatenschap van KRL-Kapitein Jan Grauenkamp mochten wij van dochter, Caroline op 22 septemebr 2011 een aantal interessante Lloydzaken ontvangen, zoals de volgende bescheiden: Instructie Gezagvoerders, pensieonboekje, tarief voor officieren, loonberekeningen en een achtal ordners: correspondentie met het Lloyd-hoofdkantoor. Voorts diverse tropenuniformen, een Nedlloyd-Kapiteinspet,etc
SAMSUNG DIGIMAX A503

Kapitein Jan Grauenkamp

 

Op woensdag 24 augustus 2016 kwamen Marlon Rook, dochter van Arie Rook (wal-werknemer van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd) en haar Frans voor een museumbezoek richting tropisch Oudehorne. Zij kwamen niet met lege handen en schonken ons museum veel en prachtige Lloyd-items. We noemen o.a. veel scheepsfoto’s (ook van de oudere Lloyd-schepen), kleine modellen van de Willem Ruys en een ‘M’-schip, kurkentrekker, suikerstrooier, ‘n NLL- straatorgel met muziek, bridgekaarten …… eigenlijk te veel om hier op te noemen!

De kans dat schenkers zaken doneren die wij nog niet in onze collectie hebben, werd in de loop van het tienjarige bestaan, steeds kleiner. Niettegenstaande kwam Marlon met een aantal items die wij nog niet hadden of waar we het bestaan niet eens van wisten. Wij danken Marlon en Frans voor deze genereuze geste!

Het IJmuider Zee- en Havenmuseum

http://www.zeehavenmuseum.nl/

Museumwerf ‘t Kromhou’ te Amsterdam
Telefoon: 020-6276777

 

BIJZONDERE COLLECTIE AANWINSTEN

Vanaf 2009 tot heden

Zonder daarbij volledig te kunnen zijn, laten wij in dit hoofdstuk aanwinsten zien die zich onderscheiden in zeldzaamheid, bijzonderheid en/of nieuwswaarde.

Tegel van het oorspronkelijke Willem Ruys – zwembad

 

 

 

EEN AANTAL COLLECTIE AANWINSTEN VOOR HET KRL-MUSEUM

IN DE PERIODE: 1 JANUARI 2014 TOT HEDEN

( deze collectielijst is niet compleet ! ).

FOTO ITEM SCHENKING OF AANGEKOCHT
Zeldzame, originele affiche van de Rotterdamsche Lloyd met het ss Goentoer

Eind oktober 2016 hebben wij van Peter van de Pasch uit het Brabantse Overloon dit prachtig Rotterdamsche Lloyd affiche als schenking in ontvangst mogen nemen. Op de onderkant van de eveneens originele lijst staat:

ROTTERDAMSCHE LLOYD

Het KRL-Museum kreeg van Joop Visscher dit prachtige, nog zeer fris ogend, olieverfschilderij, gesigneerd door kunstschilder J.S. Veldigh – 1937. Hij gaf het volgende aan: “Mijn vader voer in de oorlogsjaren als 2e Wtk op dit jammer dat Amerikaanse troepen vervoerde van San Francisco naar de verschillende oorlogsgebieden in de Pacific. Ook na WO-II voer hij als Hwtk op dit schip, toen ingezet als troepenschip naar het toenmalige Oost-Indie”.

ss Overijsel – Olieverfschilderij van J. Loebs – 1960, voorstellende het ss Overijsel van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Geschonken in september 2014 door oud Lloyd Bakker-koksmaat, John Minnaard te Yerseke.

Koperen en zinken etsplaten die gebruikt zijn bij de druk van het KRL-jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NV in 1958 en het 100-jarig bestaan va de firma ‘Willem Ruys & Zonen.

Deze geweldige ‘vondst’ heeft  Voorzitter Ed van Lierde, vanwege de Slamat-relatie, tegen een vriendenprijsje van Fred Olree heeft mogen aanschaffen en bestaat uit iets meer dan 200 zinken en koperen etsplaten. Het hele vrachtje weegt zo’n 38 kilogram en bestaat o.a. uit diverse etsplaten voor de hoofdkleuren (zwart, wit, rood, geel, blauw) waaruit de kleurenafbeeldingen in het jubileumboek zijn opgebouwd.

Olieverfschilderij ms Blitar op de rede van Kaapstad Zuid Afrika Op 23 januari 2014 geschonken door Harry van der Brugh, oud Lloyd-WTK te Sint Oedenrode (N-Br.)

 

 

 

EEN AANTAL COLLECTIE AANWINSTEN IN DE PERIODE

2006 TOT 1 JANUARI 2014

( deze ‘Ed van Lierde-collectie’- lijst is niet compleet! ).

FOTO ITEM SCHENKING OF AANGEKOCHT                                                                               
Manoeuvreerbord RADAR-navigatie – 1949. Eind november 2013 werd dit naoorlogse manoueuvreerbord van het ms Garoet aangeschaft. Dit instrument werd door de Stuurlieden gebruikt bij de radarnavigatie.
Po van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd – periode: 1947-1960 Deze zeldzame, porseleinen Lloyd-po hebben wij november 2013 gekocht van een verzamelaarsweduwe.
Apotheekers rekening uitgeschreven te Batavia (Java) – 1898 Deze originele rekening is eveneens d.d. 30 oktober 2013 geschonken door oud KRL-Passagiersbediende en aangemonsterde, Ad van der Brugh. Het betreft een rekening voor geneesmiddelen bestemd voor het ss Bogor (1898-1914). Ad heeft nog meer interessante, medische papieren van het ss Bogor en andere items aan ons museum geschonken.
Matrozen-uniformpet van de Willem Ruys. Deze originele matrozen-uniformpet van ons vlaggeschip, het ms Willem Ruys is d.d. 30 oktober 2013 geschonken door oud KRL-Passagiersbediende en aangemonsterde, Ad van der Brugh. Dit is een prachtig moment om ook te proberen een matrozenpak in onze museumcollectie te krijgen. Wij kunnen dan een etalagepop gaan aankleden en onze expositie daarmee verrijken! Wie helpt ons ??
Olieverfschilderij van het ss Overijsel Dit olieverfschilderij is van de hand van en op d.d. 30 oktober 2013 geschonken door oud KRL-Werktuigkundige en aangemonsterde, Harry van der Brugh. Men kan inderdaad aan de wijze van schilderen zien dat Harry in de leer is bij Maritiem schilder Frans Romeijnsen. Harry heeft nog meer schilderijen gemaakt (zie hoofdstuk: Lloydkunst).
Metalen deviezenkist Kas-Lloydkade Dankzij de Secretaris van onze Vereniging van Gepensioneerden werd deze metalen kist in september 2013, inclusief stof, geschonken door de heer Hans van Mechelen uit Rilland. De kist is afkomstig van oud Lloyd-kassier Piet van der Bruin, overleden in 1987.

Medio september 2013 hebben wij, in Limburg, een prachtig driemaster-model van een klipper kunnen aanschaffen. Het model bleek geschikt te zijn voor ombouw naar barkschip.

Op de foto links ziet u het prachtige resultaat van deze, enkele weken durende ombouw door Ed van Lierde, het betreft het allereerste zeilschip van onze oprichter en zeilvaarder Willem Ruys J.D. zn. genaamd: ‘Cornelis Wernard Eduard’

Restaurateur Jan de Kloe – 1959

Ria Neuerburg-de Kloe en vriendin

bezoeken het museum

Ere-medailles voor Jan de Kloe; Het oorlogsherinneringkruis en de eremedaille Orde van Oranje Nassau.

Op 14 en 15 augustus 2013 kwam een dochter (met twee vriendinnen) van een bekende Lloyd-Restaurateur, Jan de Kloe, het KRL-Museum met een dubbel bezoek vereren. Ria Neuerburg-de Kloe bracht veel foto’s van haar vader, KRL-drukwerk en enkele persoonlijke eigendommen van hem mee (waaronder twee onderscheidingen).

Zwaar koperen naamplaat van de scheepswerf ‘William Gray & Co. te Hartlepool – UK

In juli 2013 liepen wij in een Stavorense maritieme curiositeitenzaak tegen deze koperen naamplaat aan van de Engelse scheepswerf die drie Rotterdamsche Lloydschepen had gebouwd, namelijk: het ss Ameland-1, het ss Bengalen-1, het ss Arakan en het ss Bondowoso.

Stuwadoors-gereedschap uit de jaren ’60

Via marktplaats wisten wij in juli 2013 de hand te leggen op een prachtige en brede verzameling stuwadoor-gereedschappen

Eind juni 2013, start verzamelen van sloepsinventaris bestemd voor de ms Modjokertosloep die bij ‘Rotterdams Welvaren’ gerestaureerd gaat worden.

Er is een begin gemaakt aan het verzamelen van sloepsinventaris uit de tijd waarin het ms Modjokerto-1 nog varende was (eind jaren’30). Aan de meeste items is, boven verwachting en meestal tegen betaling, gemakkelijk aan te komen.

Reddingsboei (gerestaureerd) van het Rotterdamsche Lloyd passagiersschip: ms Kota Inten 1927

In juni 2013 is deze reddingsboei, waarop de naam van een roemrucht schip, aan de museumcollectie toegevoegd.

Kak- of poepdoos van een onbekend schip van de Rotterdamsche Lloyd – rond 1930

d.d. 2 oktober 2012 een leuk en interessant stukje erfgoed geschonken door familie Kluifhout te Barendracht. Het betreft een houten kak- of poepdoos die, gezien de drie waterflessen, aan boord door personeel uit Nederlands Indië of door Indische passagiers werd gebruikt, inclusief reserve po!

Olieverfschilderij van de Brabantse, maritiem kunstschilder Frans Romeijnsen – 70 x 50 cm.

De kunstenaar zelf heeft dit prachtige schilderij van het ms Dempo, ter gelegenheid van de opening van onze permanente Expositie op 4 juli 2012 te Rotterdam geschonken. Zie ‘Galerie Markant’ in ons website hoofdstuk: ‘LINKS’.

Originele reddingsboei van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd vrachtschip: ms Mataram-1949

De datum, 17 mei geschonken door oud KRL-WTK C.W. Perre te Heiloo. Hiermee wordt mei-2012 wel een héél vruchtbare reddingsboei-maand!

Hartelijk dank voor weer een stukje KRL-erfgoed!

Reddingsboeien (gerestaureerd)van het Rotterdamsche Lloyd passagiersschepen: ss Tabanan-1915 en ms Sibajak-1928

Begin mei …. direct uit de restauratie- en upgrade werkplaats te Oudehorne, bestemd voor de permanente expositie bij ‘De Delft’ in Rotterdam. Zij zijn vanaf 4 juli 2012, met originele foto’s van de boeien uit die tijd, aldaar te bezichtigen. Binnen niet al te lange tijd krijgen deze twee gezelschap van de ms Mataram-1949 en de ms Kota Inten-1927 reddingsboei.

Koperen KRL- en RL stempels die bij de Lloyd-drukker gebruikt werden. De Linker stempel was gebruikt voor de omslag van het KRL-jubileumboek: ‘Van Barkschip tot Willem Ruys’- 1960. De rechts-boven en rechts-midden stempel zijn van vóór WO-2.

Deze waardevolle aanwinst, bestaande uit (5+1) unieke en authentieke stempels zijn geschonken door voormalig RL/KRL-boekdrukker/leverancier,  Abraham Joppe te Rotterdam, d.d. 12 mei 2012.

Verzilverde koffiepot van de N.V. Rotterdamsche Lloyd met handvat van ebbenhouten. d.d. 13 april 2012 geschonken door oud KRL-Gezagvoerder, Jan van Keulen te Leersum. Op termijn zullen we kijken of een nieuw zilverbadje betaalbaar is. Mocht het zover komen dan laten wij uiteraard het resultaat zien.

Hoofddeksels van L.n.r.: Hindoestaans,

Arabisch (Fez), Chinees, Indonesisch/Maleis (Songkok) en onder twee Islamitische deksels.

d.d 3 april 2012, eveneens vers uit Penang-Maleisië meegekomen. Deze hoofddeksels worden gebruikt om daar t.z.t. etalagepoppen mee aan te kleden. Indien het KRL-Museum daarvoor ruimte beschikbaar heeft, zal een overzicht worden gegeven van de diverse klederdrachten gedragen in landen die de Lloyd in het verleden frequenteerde. Ook kleding en schoeisel hoort daar uiteraard bij.

Retro RL-spellen: ‘Aquarium’ en ‘Ezeltje Prik’

1 april 2012 ……… vers uit Penang-Maleisië twee Engelstalige RL-spellen uit grootmoeders tijd. Wij zijn uitermate trots dat wij het enige museum in de wereld zijn die deze RL-spellen in haar collectie heeft.

Conform de eerste Kapiteins-uniformpetten van de N.V. Rotterdamsche Lloyd

d.d. 24 januari 2012 oude SMN-uniformpet gekocht bij een Maritiem antiquair en met de hulp van foto’s uit die tijd, omgebouwd naar een RL-versie.

Opgedoken scheepsbel van het ss Ameland-2 (1916)

Opgedoken scheepsbel van het ss Ameland-2 (1916) van dochter: Stoomvaartmaatschappij “Triton”.

Het ss Ameland werd in 1927 verkocht en kreeg in 1933 in Griekse dienst een aanvaring in de monding van de Thames (ten Oosten van Londen), een dag later zonk zij.

De scheepsbel heeft naar schatting minimaal 60 jaar onder water gelegen en heeft dat niet helemaal zonder enige schade overleefd. De bel werd in 2011 nog ter restauratie aan een Friese smid gegeven. Hij brengt wat reparaties aan en maakt een nieuwe klepel, de oude was namelijk niet meer aanwezig.

Vóór de reconstructive

hier mét de nieuwe hoofdjes

In juni 2011 hadden wij het verzilverde KRL-peper-, zout- en mosterdstelletje (foto links) voor een redelijk lage prijs kunnen aankopen. Echter, de peper en zoutvaatjes misten hun strooiopeningen. Ondanks,  of juist dankzij het feit dat zij er flinke tijd voor had genomen, is het een Friese zilversmid aardig gelukt om de onthoofding ongedaan te maken.

Vier oude seinsleutels uit de vorige eeuw.

Heren Marconisten … kunt u ons aan meer gegevens helpen?

In november zijn vier seinsleutels aangekocht. Linksonder: De beroemde Amerikaanse ‘J-type’-seinsleutel, No: CMH-26012A uit 1930. Rechtsonder: Een Engelse seinsleutel, Key.WT.8 Amp.No:2 Mk:III 1939 (vlak vóór en uit de Tweede Wereldoorlog). Linksboven: Herkomst onbekend,  Rechtsboven: Een sleutel van Merkelbach & Co. te Amsterdam, schatting leeftijd rond 1910.

Foto helemaal links: Brugtelefoon van het ms Garoet (1948).

 Foto links: KRL- Siemens Roerstandaanwijzer van het ms Willem Ruys, geleverd door Firma A. de Hoop te Rotterdam – 1946. Ook dit item komt van de navigatiebrug van het  ms Garoet. Op 16 november 2011 te Rotterdam aangekocht van Jan Bosman achterkleinzoon                                                 achterkleinzoon van Rl/KRL-Magazijnmeester, Cor van Eijk *********************************

Reddingsboei van het ms Willem Ruys, doorsnede: 70 cm.

Aangekocht en gerestaureerd medio september 2011. Hangt nu pontificaal in de nok van het museum te Oudehorne.

Gezagvoerderspet van Kapitein Jan Hendrik Grauenkamp (1918-2011)

d.d. 22 september 2011 geschonken door Mevrouw Caroline Oostveen-Grauenkamp uit Barendrecht. Kapitein Grauenkamp is op 20 juli 2011 overleden, meer informatie daarover vindt u in het websitehoofdstuk:’In Memoriam’.

Drie schitterende, van Manilatouw vakkundig door oud KRL-Kabelgast Giel van Laarhoven uit Lage Zwaluwe, gesplitste  ‘Allemanseindjes’ plus Turkse knoop aan het ondereinde.

Lengten vlnr.: 30, 45 en 47 cm.

d.d. 2 september 2011 geschonken op door oud KRL-Kabelgast, Giel van Laarhoven uit Lage Zwaluwe. Deze allemanseindjes zijn bestemd voor de originele scheepsbellen van het ss Bengalen, het ms Wonosari en het ms Mersey Lloyd.

KRL-visvork en vismes (hotelzilver)

Schenking op 27 augustus van Piet & Astrid Wickel, Vrijwilligers van en aangemonsterden bij ons Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum.

Bordeaux rood/zwart bakelieten Rotterdamsche Lloyd sigarettendoos uit de vooroorlogse Lloydperiode.

Schenking op 24 augustus 2011 door mevr. Ineke Berloth-Vink te Enschede. Deze vrij zeldzame, vooroorlogse sigarettendoos had zij gekregen van haar vader die deze, op een van onze mailschepen, als relatiegeschenk had gekregen. In het deksel (binnenkant) is het oude RL-logo gestanst.

Olieverfschilderij van het ms Indrtapoera door J. van der Slot – 1930

Ingelijst – afmetingen: 75 x 47 cm.

Op 9 augustus 2011 is dit schilderij door Ton & Sylvia Martens aan ons museum geschonken. Het betreft een schilderij in 1930 gemaakt door een oud RL-opvarende aan boord van het ms Indrapoera.

De scheepsbel van het ss Bengalen is in juni 2011 aangekocht van een  Maritiem Antiquair te San Diego (USA). Deze grote scheepsbel heeft een diameter van maar liefst 46cm, is 44cm hoog en weegt 45 kg.

Onze jaarsponsor Ben Hofs uit Renesse (De Kraak) het vervoer gefinancierd en georganiseerd. Op Schiphol werden de douanezaken en het vervoer geregeld door David Freriks van SFF Cargo BV alle genoemde bedrijven deden dit overigens tegen kostprijs.  Zo hebben we deze schitterende en grote scheepsbel terug kunnen brengen naar de plek waar ze thuishoort, namelijke naar ons Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. Geweldig om te zien wat mogelijk is als een aantal van onze supporters de handen inéén slaan. Onze grote dank daarvoor!!

Originele vrachtbrief uit 1848 (dus in 2011, 163 jaar oud!) van het zeilschip; “De Drie Gebroeders” genoemd naar de drie zonen  van onze oprichter, Willem Ruys J.D.zn.

Deze vrachtbrief is het oudste item in onze museumcollectie!

d.d. 19 juli 2011 aangekocht van een particulier

‘Indicateurstoestel’ Een apparaat waarmee de compressiedruk per cylinder kon worden geregistreerd en uitgerekend.

d.d. 29 juni 2011 geschonken door oud KRL-WTK, Martin Kuijper uit Sliedrecht. Een belangrijke en symbolische aanwinst uit de machinekamer.

Repeater console van het ms Wonorato, inclusief Sperry-repeater

Aankoop 21 mei 2011 van particulier uit Haarlem. Deze repeater console zal opnieuw in de originele mint-groene verfgezet. Een bijpassende Azimuthring hebben wij reeds in onze collectie.

Aquarel in originele Rotterdamsche Lloyd-lijst van het ss Slamat Op 4 juni 2013 werd deze aquarel aangeschaft. Op de bovenlijst staat; ROTTERDAMSCHE LLOYD en op de onderlijst:      TURBINE D.S.S. SLAMAT 
Olieverfschilderij van de ramp met het ss Slamat op 27 april 1941. Rechts komt HMS Diamons aangevaren en stuka’s bestoken beide schepen. Ontworpen door Ed van Lierde (met Photoshop). In China laten schilderen, bestemd voor de Grote Slamat-herdenking d.d. 27 april 2011. De zwarte lijst is aangekocht in Nederland. Rechts komt HMS Diamond aangevaren en stuka’s bestoken beide schepen.
KRL-Presse papier van marmer en brons. Geschonken d.d. 17 januari 2011 door Verpleger/schrijver H.Q. den Boogert die het in 1961, op zijn beurt, van Kapitein  M.J. Rennes had gekregen.

Eén van de originele zwemvesten van het laatste schip van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, het ms Loire Lloyd (1967 – 1970)

Aankoop via internet

oktober – 2010.

Gouden horloge met inscriptie, op 16 maart 1957 geschonken aan KRL-medewerker Jelis A. van de Peppel, wegens 25 jaar trouwe dienst bij de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd 1932 – 1957

Geschonken door Ineke den Haan-van de Peppel dochter van (K)RL-medewerker, Jelis A. van de Peppel. Schiedam: 6 oktober 2010.

Origineel, zinken baby-wasteiltje uit de periode 1930/’40 dat aan boord van de oude RL-pass.- schepen en later op de Willem Ruys werd gebruikt.

Ovaal: B = 44, h = 23 cm.

Geschonken door Ineke den Haan-van de Peppel uit Schiedam, de datum 6 oktober 2010 (dochter van (K)RL-medewerker, Jelis A.van de Peppel).

Getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel d.d. 30 mei 1959 voor Bootsman, Arie van Oudheusden wegens 25 jaar getrouwe (K)RL- plichtsbetrachting 1934 – 1959

Geschonken door Ans Wijkstra-van Oudheusden dochter van KRL-Bootsman, Arie van Oudheusden. Barendrecht: 6 oktober 2010.

(afmeting: 43 x 36 cm.)

Volledige serie ingebonden bladen van het KRL-  personeelsblad: ‘Lloyd-mail’: 1953 t/m 1970

Deze ‘Lloyd-mails’ zijn noch aangekocht, noch geschonken., maar zelf geproduceerd.

In juni-2010 hebben wij de complete Lloyd Mail-serie voor onze museumbibliotheek laten inbinden en  hebben daarvoor het aanmonstergeld aangesproken.

Volledige serie ingebonden bladen van het KRL-  personeelsblad: ‘Ons Nieuws’, Periode: 1947 t/m 1952

Deze personeelsbladen (volledige serie ‘Ons Nieuws’) was eerder al geschonken door oud KRL-Hofmeester Maarten van der Lugt uit Rotterdam. Van het aanmonstergeld hebben wij deze onlangs opnieuw laten inbinden.

Oude Rotterdamsche Lloyd-epauletten van een Assistent Hofmeester. Periode: 1930 t/m 1940

Aankoop via internet door KRL-Museum  mei-2010

Decca receiver Mark:21, Type: 1896 A, Serial nr. 7471

The Decca Navigator Co. Ltd. London-England

Aankoop via internet door KRL-Museum in mei-2010

Uniformoverjas laken van kapitein Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

Schenking d.d. 23 april 2010 aan het KRL-Museum door mevrouw C. Moulijn, weduwe van Kapitein, Kees Moulijn († 4 juni 2007)

Replica van de ‘Rotterdam Lloyd Locomotive’

De ‘Rotterdam Lloyd Locomotive’ werd vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw ingezet inget voor het vervoer van RL-passagiers op de lijn: London-Southampton. DE replica werd begin april 2010 door het KRL-Museum via internet aangeschaft.

Model van het ms Willem Ruys uit 1955 (lengte: 85 cm)

Dit model won de 2e prijs bij de bekende  Nationale Energie Manifestatie: ‘E-55’ te Rotterdam.

Wederom een prachtige schenking (30 januari) uit de Tameris-familie. Ditmaal  door de heer Willem Tameris uit Brielle. Evenals zijn broer Theo opgegroeid aan de Zuidoever van de Maas, tegenover de Lloydkade.

Olieverfschilderij van het ss Slamat – 1930

Schenking op 19 januari 2010 door een oud-bemanningslid van de HAL en fervent zeezeiler, Siegmar Klein uit Oudleusen. Het betreft een olieverfschilderij in lijst van Piet Vlug te Rotterdam (1930). De afmetingen zijn 70×40 cm. 

Olieverfschilderij van Take Luitje Petrejus waarop de ondergang van het ms Dempo – Middellandse Zee 1944

Oud Lloyd-Timmerman, Take Luitje Petrejus, zoon van Lloyd-Kok Take Luitje Petrejus  (Dempo-Slamat en Willem Ruys) schonk beide schilderijen in Januari 2010.

Op het bovenste schilderij wordt het konvooi met o.a het ms Dempo door een Duitse onderzeeer aangevallen. Op de onderste foto is de Dempo door torpedo’s getroffen en zinkt, ter hoogte van Algiers, naar de Middellandse Zeebodem.

Drie originele bestektekeningen (blauwdruk) van kantoor- en magazijngebouw aan de Lloydkade. Schaal 1:100 – 1921

Deze geweldige aanwinst is geschonken door de heer Theo Tameris uit Rotterdam; 6 januari 2010. Theo groeide op aan de Zuidoever van de Maas en keek als jongen voortdurend met plezier naar Lloydschepen en Lloydgebouwen.

Rotterdamsche Lloyd Handwaaier 1930, materiaal waaier: schilpad met koperen handvat. Aankoop via internet door het d.d. 05-01-2010.

Scheepsmodel van het ss Zeeland – 1954.

Het model van de Zeeland wordt na het ms Garoet opgenomen in het museumrestauratie projekt.

Schenking op 20 november 2009 door oud KRL-Gezagvoerder Jan van Keulen uit Leersum. Het model werd in een onderlinge wedstrijd (3 modellen) in 1954 aan boord van het ss Zeeland gemaakt en gewonnen door een Olieman. Het verhaal gaat dat het winnende model bestemd was voor de NEVAS-school die het ss Zeeland had geadopteerd.

Zilveren/glazen peper-/ zoutvaatje met KRL- logo op de binnenzijde bodem. Productiejaar: in jaren ’50

Schenking op 8 november 2009 van deze sierlijke zwaan, door Letty Stokman, dochter van Jan van Rij Typograaf van het ms Willem Ruys (1950 t/m 1964). Letty schonk het tevens Jan’s monsterboekje, drie prachtige fotoboeken en vier zilveren KRL- dessertlepeltjes.

Uniek dagboek en Rotterdamsche Lloyd bescheiden uit 1935/1936 van een jonge ss Slamat passagieres.

Schenking op 3 nov. 2009 van het dagboek van  16-jarige Laura Cense door mevrouw Heather van Vlodrop-Gleichman (dochter van de directeur van de Nederl. Stoomvaart Maatschappij OCEAAN, Dhr. Th. G. Gleichman (1945-1978). In dit authentieke document inclusief foto’s,  passagierslijsten, brochures krantenknipsels, etc.

Hierin beschrijft deze jongedame van goede huize (latere secretaresse van de heer T. G. Gleichman) twee reizen met 500 andere meisjes die zij op het ss Slamat maakte. De twee reisprogramma’s met de officiële en zeker voor die tijd ludieke naam: ‘Plezierreisjes voor Meisjes’ vonden in 1935 en 1936 plaats naar respectievelijk het Hardanger Fjord te Noorwegen en Rothesay Bay te Schotland. Een week voor het vertrek naar Noorwegen waren zo’n 600 jongens op het ss Tarakan (SMN) de meisjes voorgegaan. Krantenknipsels laten bij de meisjes de volgende koppen zien: ‘Zeezieke meisjes op de Slamat’, ‘500 meisjes “plunderen” een dorp’ en bij de jongens: ”De hele reis is één doorlopend pretje’,’600 jongens zingen een verkeerd volkslied’.

Mevrouw Laura Cense is momenteel 90 jaar oud en verblijft in een Amsterdams verpleeghuis. Zij is helaas niet meer aanspreekbaar, maar toen Heather van Vlodrop-Gleichman haar 5 november vertelde dat haar dagboek aan het KRL-Museum was geschonken, glimlachte zij! Vanaf deze plaats willen wij Laura Cense beloven dat haar dagboek een ereplaats in onze museumcollectie zal krijgen!

Kelvin Hughes Radar, Display unit: DMR-A13/1

Geschat productiejaar: ?

Schenking d.d. 30 oktober                                    2009 door ben Hofs te Renesse. Ben heeft met een schoolploeg van de Havenvakschool in 1962 een kustreis met het ms Wonosobo meegemaakt en heeft sindsdien een speciaal plekje in zijn hart voor de KRL bewaard.

Furuno Radarantenne, Electric Company, Nishinomiya-Japan. Productiejaar: 1977

Schenking d.d. 30 oktober 2009 door Ben Hofs te Renesse, Ben Hofs is onlangs met zijn Maritieme boekhandel te Zierikzee de eerste echte jaarsponsor van het KRL-Museum geworden.

LORAN-C ontvanger: Raytheon Rayman-6000

Productiejaar: 1977

Schenking d.d. 30 oktober 2009 door Ben Hofs te Renesse.

Langsdoorsnede van het ms Willem Ruys – productie jaar: vanaf 1949. Diverse langsdoorsneden van het ms Willem Ruys van Drukkerij Berg te Rotterdam. Op 21 augustus 2009 achter glas ingelijst in notenhoutenlijst.
Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd uitmonstering. Diverse epauletten, kraak en mouw-uitmonstering zijn in de periode 2009 t/m 2013, deels geschonken en deels aangekocht. Goudkleurig: officieren, Zilverkleurig: Civiele dienst.

Het varend model van het ms Slamat aan het KRL-Museum is maar liefst 235cm lang, 29cm breed en 68cm hoog. Het model wordt door onze modelbouwer Geert Sieben te Swalmen in 2009/2010 omgebouwd tot ms Garoet(museumkwaliteit).

Schenking d.d. 7 juli 2009 van oud KRL-Verpleger/ schrijver Johan Tiemeijer uit Velserbroek (gevaren van 1955 t/m 1962).

 Originele Koninklijke Rotterdamsche Lloyd reproductie – aquarel van Victor J. Trip.

Afmeting: 65 x 52 cm.

Geschonken (juni 2009) aan oud Lloyd-Kok, Jaap Smoor en na zijn overlijden (8 november 2013) teruggegeven door zijn weduwe Sophia Smoor-Fens.

Sculpteur de Lumière

Antieke kristallen ‘Presse papier’ van de bekende Franse glaskunstenaar, René Lalique, voorstellend een liggende Indiase heilige koe.

Schenking van oud KRL-WTK, Just Kautz uit Wassenaar tijdens zijn bezoek aan het KRL-Museum d.d. 16 augustus-2009. (gevaren van 1953 t/m 1959).

Onder de voet gegraveerd: ‘ROTTERDAM LLOYD ROYAL DUTCH MAIL, R. LALIQUE-FRANCE’. Periode: 1947 t/m 1952

Olieverfschilderij in 1930 gemaakt door J. Kelderman, voorstellende het ss Bogor in ruwe zee.

Een prachtige aanwinst uit van het ss Bogor dat in 1898 opgeleverd werd aan de N.V. Rotterdamsche Lloyd.
Bouwtekening van de stoomzeiler  ss Groningen/ss Friesland (1875). Gebouwd en gekocht (bouwtekening) bij Charles Mitchell & Co. New Castle-on-Tyne – UK. Eind 2010 aangeschaft en in het voorjaar 2011 werd door oud Nedlloyd-WTK, Peter Kleiss een prachtige notenhouten inlijsting (met glas) gesponsord. Het betreft een bouwtekening van de allereerste Rotterdamsche Lloyd-stoomzeiler.

Originele Koninklijke Rotterdamsche Lloyd vlag, afmeting:  150  x  75  cm.

Deze vlag, achter glas in notenhouten lijst, is door Ed van Lierde ‘gered’ uit de ‘opruiming’ na de grote Nedlloyd-fusie van 1970.
Originele schoolplaat van met het ms Willem Ruys in droogdok te Rotterdam. In november 2009 kochten we deze schoolplaat van Wolters-Groningen aan. Een waarlijk stukje Koninklijke Rotterdamsche Lloyd erfgoed in de schoolbank.

Grote plaat (122 x 97 cm) in 1950 uitgegeven naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Vlissingse werf: ‘De Koninklijke Maatschappij De Schelde’.

Aankoop via internet door het d.d. 18-08-2009. Op de plaat alle schepen die tussen 1875 en 1950 bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde zijn gebouwd, met zoals bekend zeer veer Rotterdamsche Lloyd schepen.

Bronzen plaquette uitgegeven door de Rotterdamsche lloyd ter gelegenheid van de trouwdag van Prinses Juliana en Prins Bernhard, d.d. 7 januari 1937.

Op achterkant aan ophangoog vlag en tekst ‘Rotterdamsche Lloyd’.

Aankoop via internet door het KRL-Museum d.d. 13-10-2009.

 

 

BIJZONDERE ITEMS IN DE ‘ED VANLIERDE-COLLECTIE’ 

 

 

Art Deco-tafel en stoelen van het ms Baloeran (1930)

Medio 2011 werd door Wilko Huisman te Assen een bijzonder geschenk aan de “Ed van Lierde-collectie’ toegevoegd. Wilko is kleinzoon van Gezagvoerder N. Huisman van het ms Baloeran. Kapitein Huisman is hieronder links te zien (1917) en daarnaast de luxe uitgevoerde social hall der eerste klasse, met betreffende stoelen, zichtbaar (1930).

                             

Nadat in 2015 één stoel van de Baloeran in de opslag van stichting De Delft was ontvreemd, heeft Ed van Lierde een nieuwe Baloeranstoel kunnen aanschaffen. Deze is hieronder te zien en daarnaast de rooksalon der eerste klasse waarin de stoel goed zichtbaar is.