RECENTE AANVULLINGEN OP DE WEBSITE
ONZE WEBSITE IS WEER IN DE LUCHT, met dank aan Hans van der Brugh en Rene Kluwen. Bij deze avonturen heeft de website enige schade opgelopen, die proberen wij zo snel mogelijk te herstellen. **** HET MUSEUM, sub: EXPOSITIES: Op 18 januari 2018 t/m medio juli kunt u de ‘Rotterdamsche Lloyd expositie’ bezoeken in het hoofdkantoor van Damen Schelde Naval Shipbuilding te Vlissingen. **** NEDERLANDS INDIE, sub: Medan-project: Zie hieronder de fondsen, sponsors en particulieren die dit project financieel mogelijk maken. ****

 

Het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum beschouwt deze museumwebsite als hét ultieme instrument om belangstellenden bij haar doelstellingen en collectie te betrekken. Een speciale rol en plaats is daarbij toebedacht aan alle oud KRL-werknemers ….. van Ketelbink tot Kapitein en van Walklerk tot Directeur. Zij allen zijn debet aan een roemruchte periode uit de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis die van grote invloed op de Nederlandse- en Nederlands Indische samenleving is geweest en desondanks, als we er niet direct iets aan doen, gewoon aan het verdwijnen is! Aan ons de taak om er voor te zorgen dat, in een slecht Nederlands erfgoedklimaat, de geschiedenis van onze maatschappij niet verloren gaat. (zie website – hoofdstuk: Het Museum – Missie).